Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

Ik ben eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van het Vlaams Parlement. Binnen deze commissie volg ik dossiers op die te maken hebben met ambtenarenzaken, e-government en administratieve vereenvoudiging, de lokale besturen (onder andere de integratie van OCMW en gemeente) en intergemeentelijke samenwerking. Ik kan er terugvallen op mijn ervaring als burgemeester van Izegem.

Nieuws over dit onderwerp

Decreet Lokaal Bestuur goedgekeurd in commissie

Het ontwerp van decreet Lokaal Bestuur werd gisteren goedgekeurd in de Commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement. Het decreet voorziet in de politieke en ambtelijke integratie van het …

Decreet Lokaal Bestuur goedgekeurd in commissie

Meerderheid zorgt voor bijkomende verfijningen Het ontwerp van decreet Lokaal Bestuur werd vandaag goedgekeurd in de Commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement. Het decreet voorziet in …

Integratie ocmw's in gemeenten goedgekeurd in commissie

BRUSSEL - De bevoegde commissie van het Vlaams parlement heeft dinsdag het decreet Lokaal Bestuur goedgekeurd. Daarin is onder meer de integratie van de ocmw's in de gemeentebesturen opgenomen. Die …