Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

Ik ben eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van het Vlaams Parlement. Binnen deze commissie volg ik dossiers op die te maken hebben met ambtenarenzaken, e-government en administratieve vereenvoudiging, de lokale besturen (onder andere de integratie van OCMW en gemeente) en intergemeentelijke samenwerking. Ik kan er terugvallen op mijn ervaring als burgemeester van Izegem.

Nieuws over dit onderwerp

Izegems burgemeester Bert Maertens: "Hopen op sneeuwbaleffect"

Bert Maertens, burgemeester van Izegem en voorvechter van gemeentefusies, reageert positief op het nieuwe dat Wingene, Pittem en Meulebeke naar elkaar willen toegroeien. "Dit zorgt hopelijk voor een …

Gered van verdrinkingsdood door onze strandredders, met dank aan deze sponsors

Vlaamse overheid wil privépartner meer laten betalen voor werking kustreddingsdienst KUST - Het gekibbel rond de financiering van de kustreddingsdienst (IKWV) blijft duren. Omdat de provincie zich …

Privé-partner wil kustreddingsdienst mee financieren

Op dit ogenblik heeft IKWV vier financieringsbronnen. Een private partner is bereid substantieel bij te dragen tot de financiering van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV), …