Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, vast lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken en plaatsvervangend lid van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid volg ik dossiers op die te maken hebben met ambtenarenzaken, e-government en administratieve vereenvoudiging, de lokale besturen (onder andere de integratie van OCMW en gemeente) en intergemeentelijke samenwerking. Ik kan er terugvallen op mijn ervaring als burgemeester van Izegem. In de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken leg ik me dan weer toe op de domeinen binnenvaart (onder andere het Seine-Scheldeproject) en wegtransport, naast regionale dossiers.

In de vorige zittingsperiode maakte ik deel uit van de federale Kamer. Ik zetelde als effectief lid in de Commissie Defensie en de Bijzondere Commissie Legeraankopen. Bovendien was ik voorzitter van de werkgroep die de taalevenwichten in het leger onderzoekt. Gedetailleerde informatie over mijn werk in Kamer vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wil je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

 

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van lokale besturen om energie-efficiëntere openbare verlichting te gebruiken

van Andries Gryffroy, Bart Nevens, Wilfried Vandaele, Nadia Sminate, Bert Maertens en Willy Segers
1293 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport

van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Mathias De Clercq, Bert Maertens, Karin Brouwers en Paul Van Miert
1189 (2016-2017) nr. 1

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017

van Bert Maertens, Dirk de Kort, Marino Keulen, Lies Jans, Lode Ceyssens en Annick De Ridder
1151 (2016-2017) nr. 14

Recente vragen

Schriftelijke vraag Aanpassingen koninklijk besluit estuaire vaart - Stand van zaken

van Bert Maertens aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
98 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Aanleg verkeerswisselaar A19-R8 Kortrijk - Stand van zaken

van Bert Maertens aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
65 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Verkeersoverlast Gistel - Bypass N367-N33

van Bert Maertens aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
86 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018, en over de beleidsbrieven Integratie en Inburgering 2017-2018, Bestuurszaken 2017-2018 en Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2017-2018

namens Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, verslag door Peter Wouters en Marnic De Meulemeester
15 (2017-2018) nr. 4-A

Vraag om uitleg over de wirwar aan deradicaliseringsprogramma's

van Imade Annouri aan minister Liesbeth Homans
391 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de intentie van bepaalde gemeenten om bij de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 verkiezingsborden te verbieden

van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans
308 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2