38 gemeenten met 1 secretaris en 1 financieel beheerder

Door Bert Maertens op 7 juni 2017, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken
Bert Maertens - foto: Anne Deknock

Vanaf 2019 smelten gemeente en OCMW samen tot één lokaal bestuur, zowel op politiek als op ambtelijk vlak. Op ambtelijk vlak blijft er in elke gemeente nog één secretaris en nog één financieel beheerder. Verschillende gemeenten wachten 1 januari 2019 niet af: 38 gemeenten hebben nu al één gemeenschappelijke secretaris én één financieel beheerder. Dat leert Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens uit het antwoord op een parlementaire vraag aan minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. “Het is goed dat veel lokale besturen niet wachten tot de verplichte integratie op 1 januari 2019, maar nu reeds maatregelen nemen om de integratie van OCMW en gemeente in praktijk te brengen”, stelt Maertens.

Bert Maertens stelde reeds verschillende parlementaire vragen over de invulling van de zogenaamde decretale graden (secretaris en financieel beheerder). Uit een recent antwoord van minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans blijkt dat reeds in 77 van de 308 Vlaamse gemeenten de functie van gemeente- en OCMW-secretaris door dezelfde persoon wordt ingevuld. “Dit is het geval in enkele centrumsteden, zoals Aalst en Roeselare. Maar ook veel kleinere gemeenten en steden, van Diksmuide tot Maaseik, kiezen voor een efficiëntere aansturing van de administratie”, aldus Bert Maertens.

In de lift

Het aantal gemeenten dat kiest voor een gemeenschappelijke secretaris neemt de laatste jaren sterk toe. “In 2014 waren er 35 ‘combinatiesecretarissen’. In 2015 steeg dit naar 49; vorig jaar naar 71. En nu zijn het er al 77”, zo weet Bert Maertens. Ook het aantal gemeenten dat kiest voor een gemeenschappelijke financieel beheerder is in stijgende lijn. “In 2014 waren dat er 84, in 2015 89 en nu reeds 129, of 42 procent van de Vlaamse gemeenten.” 38 steden en gemeenten hebben nu reeds een gemeenschappelijke secretaris én een gemeenschappelijke financieel beheerder.

Voorbereiding op integratie OCMW-gemeente

In mei vorig jaar keurde de Vlaamse Regering het voorstel van minister Homans over de integratie van OCMW en gemeente goed. “Hierin wordt niet alleen uitgegaan van een politieke éénmaking, waarbij het de gemeenteraad is die het lokaal sociaal beleid aanstuurt. Minstens even belangrijk is het in één hand leggen van de leiding van de administratie, waarbij er één secretaris en één financieel beheerder is voor gemeente en OCMW samen. Daarbovenop ook nog eens de diensten zelf maximaal samenvoegen, zal zorgen voor een meer coherent en daadkrachtig sociaal beleid. Dat is de doelstelling van de integratie van het OCMW en de gemeente: een beter beleid dat de zwaksten in onze samenleving ten goede komt”, aldus Bert Maertens.

 

Bijlage: overzicht van de Vlaamse besturen waar er een gemeenschappelijke secretaris en/of financieel beheerder is.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is