Aantal GAS-boetes in Izegem vorig jaar licht toegenomen

Door Bert Maertens op 29 mei 2018, over deze onderwerpen: Izegem
Aantal GAS-boetes in Izegem vorig jaar licht toegenomen

IZEGEM – Het aantal uitgereikte GAS-sancties in Izegem kende in 2017 een stijging met 14 procent ten opzichte van een jaar voordien. Vorig jaar waren er 1364 GAS-boetes, in 2016 1195. Dat komt onder meer doordat het parket steeds vaker inbreuken voor administratieve afhandeling doorverwijst naar de stad in plaats van zelf gerechtelijk te vervolgen, bijvoorbeeld bij kleinere winkeldiefstallen. Opvallend is ook de meer dan verdubbeling van het aantal GAS-boetes (15 in 2016, 34 in 2017) voor handelingen die de netheid van het openbaar domein in het gedrang brengen, zoals sluikstorten. “Dat heeft veel te maken met de strengere aanpak die we daar hanteren. Want sluikstorten is een grote pest die we onverbiddelijk moeten bestraffen”, stelde burgemeester Bert Maertens (N-VA) tijdens de gemeenteraadszitting vanavond, waar hij de cijfers toelichtte.

Van de 1364 boetes in 2017, zijn er liefst 1209 (89%) overtredingen op de reglementering inzake stilstaan en parkeren. “Dat gaat voor alle duidelijkheid niet over flitsboetes of over het niet betalen in een zone voor betaald parkeren. Het gaat bijvoorbeeld wel over het parkeren met de wagen op het voetpad, voor gele lijnen, op of te dicht bij het zebrapad, enzovoort. Handelingen die de verkeersveiligheid in het gedrang brengen dus”, verduidelijkt Bert Maertens. Die vorm van overtredingen wordt nog maar sinds 2015 bestraft met een GAS-sanctie. Daarvoor was dat met een politieboete.

Positief effect op veiligheid

Wat de andere 155 boetes betreft, gaat de overtreding 26 keer over het onrechtmatig en niet-vergund innemen van het openbaar domein. “Dat wordt bestraft, opnieuw om dat dit gevaarlijk is voor de verkeersveiligheid. Als iemand een container voor zijn deur plaats zonder een bijhorende signalisatie bijvoorbeeld, kan dat tot gevaarlijke toestanden leiden, zeker in het donker”, legt de burgemeester uit. “We zien wel een forse daling tegenover 2016, waar dergelijke zaken toen nog 43 keer bestraft werden. Dat is goed nieuws, want dat toont aan dat de mensen meer aandacht hebben voor de veiligheid en de inname van openbaar domein meer aanvragen.

Sluikstorten streng aanpakken

Er werden in totaal in 2017 16 GAS-boetes uitgereikt voor geluidshinder en nachtlawaai, 24 boetes voor winkeldiefstal, 15 voor slagen en verwondingen, 2 voor het opzettelijk beschadigen van een voertuig en 34 in het kader van de netheid van het openbaar domein. “Die laatste overtredingen, voornamelijk sluikstorten, zouden de komende jaren wel eens kunnen stijgen, eens we de camera tegen het sluikstorten in gebruik kunnen nemen. De aankoopprocedure daarvoor is aan de gang. Maar wat ik vooral hoop, is dat de camera sluikstorters afschrikt en hun gedrag doet veranderen, zodat we de stad netter kunnen houden. Want als er één iets is dat heel veel inwoners helemaal terecht ongelooflijk stoort, zijn het de vuilniszakjes, kartonnen dozen, tot zelfs matrassen en zetels die sommigen achterlaten aan glasbollen of kledingcontainers. Dit is een echte pest die ik zo snel mogelijk wil uitroeien”, besluit Bert Maertens.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is