Afspraken met Wallonië en Frankrijk nodig over wateraanvoer

Door Bert Maertens op 13 juli 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken
Bert Maertens - Foto Anne Deknock

BRUSSEL - De ervaringen bij de recente droogteperiode moeten worden aangewend bij de opmaak van een plan van aanpak over waterbeschikbaarheid in Vlaanderen. Ook is er zeker nood aan formele afspraken met Frankrijk en Wallonië over wateraanvoer naar onze waterwegen in Vlaanderen. Dit antwoordde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) deze namiddag op een mondelinge vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) in de bevoegde parlementaire commissie.

De scheepvaart, de landbouw, de industrie, gezinnen, ecologische systemen… allemaal maken ze gebruik van water. Bij langdurige periodes van droogte stellen er zich problemen om overal en altijd aan alle watervragen te voldoen”, zegt Bert Maertens. “Maar er is momenteel nog geen voldoende afwegingskader om het water tussen de verschillende functies te verdelen volgens een schaarser aanbod.

De werkgroep Waterkwantiteit van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid werkt wel aan een plan van aanpak met betrekking tot waterbeschikbaarheid in Vlaanderen. Alle wateractoren (waterbeheerders, administraties, sectoren) maken deel uit van dit overleg. “De ervaringen uit de huidige droogteperiode kunnen hier ongetwijfeld een leerstartpunt voor betekenen”, zo vindt Bert Maertens. “Per stroomgebied en rivierbekken zouden voor de individuele waterlopen en kanalen laagwaterscenario’s moeten worden opgemaakt, waarin wordt bepaald welke functies van het watersysteem prioritair moeten worden gevrijwaard in geval van aanhoudende droogte.” Deze prioritering zal geografisch verschillend zijn, afhankelijk van onder meer de aard en functie van de waterloop in kwestie.

Afspraken met Frankrijk en Wallonië

Met Frankrijk en Wallonië zijn er vandaag geen formele afspraken over het waterpeil en de wateraanvoer. Daarom wil minister Weyts met Frankrijk een afsprakenprotocol voor het waterbeheer op de Leie en de Schelde sluiten. “Op meer lokale schaal is er een protocol met Frankrijk en Walonië voor het gezamenlijk beheer van de Grensleie, dat al in ontwerpfase zit. Ook wat de wateraanvoer naar de Dender en het Kanaal naar Charleroi betreft, wil minister Weyts tot gedegen afspraken met Wallonië komen”, zo stelt Bert Maertens.

Pompinstallaties bewijzen hun nut

Dat dergelijke formele afspraken resultaat opleveren, bewijst het Maasafvoerverdrag, dat Vlaanderen en Nederland in 1995 afsloten. Dat verdrag legt beperkingen op aan het waterverbruik van het Albertkanaal. “Om hieraan te voldoen, heeft De Vlaamse Waterweg de afgelopen weken maatregelen genomen. Het terugpompen van schutwater door middel van de grote pompinstallaties op de sluizencomplexen van Olen en Ham heeft hierbij zijn nut bewezen. Eens ook op de andere sluizencomplexen van het Albertkanaal, zoals Hasselt, de pompinstallaties operationeel zullen zijn, zullen de waterbesparingsmogelijkheden aanzienlijk toenemen en zal permanent aan het verdrag kunnen worden voldaan”, besluit Bert Maertens.

 

Bekijk hieronder mijn tussenkomst in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement hierover (beelden: Vlaams Parlement): 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is