ANB gaat deze winter zo'n 17,5 hectare bos aanplanten in Roeselare

Door Bert Maertens op 17 oktober 2016
Afbeelding: kw.be

Deze grootscheepse aanplant gebeurt in het kader van de verdere ontwikkeling van de twee Roeselaarse stadsrandbossen : het Bergmolenbos, in Rumbeke, moet op termijn 135 hectare groot worden, het Krommebeekbos, ten zuiden van Beveren, 35 hectare.

In antwoord op een parlementaire vraag aan omgevingsminister Joke Schauvliege (CD&V) vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) dat het Agentschap Natuur en Bos (ANB) deze winter in al zijn percelen zal bebossen die momenteel vrij zijn van gebruik. "Dit gaat om gronden waarop bijvoorbeeld geen landbouwactiviteit meer plaats vindt, in totaal 12,41 hectare. Ook het Bergmolenbos zal komende winter verder worden aangeplant. De exacte oppervlakte en percelen worden in oktober vastgesteld, aangezien er hier nog een gebruiksruil in onderhandeling is. Maar de te beplanten oppervlakte zal ongeveer 5 hectare bedragen", zo weet Bert Maertens.

"De eigendommen die deze winter niet worden beplant, worden aangepakt in 2017-2018. Dit wil zeggen dat in 2018 alle gronden in eigendom van ANB in het Bergmolenbos bebost zullen zijn, zo'n 18 hectare."

In de voorbije zes jaar kon ANB ongeveer 30,5 hectare grond voor de twee stadsrandbossen verwerven, voor een totale kostprijs van 1.681.000 euro. 18,1 hectare daarvan is voor het Bergmolenbos, tegen een gemiddelde aankoopprijs van 5,94 euro per vierkante meter, en 12,4 hectare voor het Krommebeekbos, tegen een gemiddelde prijs van 4,89 euro per vierkante meter. Deze maand bepaalt ANB samen het stadsbestuur van Roeselare welke eigenaars opnieuw benaderd zullen worden met het oog op de verdere aankoop van gronden.

Wandellus naar Kezelbergroute

En Bert Maertens heeft nog meer nieuws vernomen : "ANB bereidt nu een overheidsopdracht voor om de stadsbossen rond Roeselare verder in richten. Dit omvat onder meer het graven van grachten, de aanleg van poelen, het ophogen en profileren van wandelpaden, het oplossen van de afwateringsproblematiek en het afbreken van een loods. De kostprijs voor dit alles wordt geraamd op 325.000 euro. Als alles volgens plan verloopt, zullen deze werken uitgevoerd worden in de zomer van volgend jaar. Dit zal alvast de toegankelijkheid van het bos verbeteren, want op dit ogenblik zijn er slechts enkele gemaaide wandelwegen. Voor de realisatie van een wandellus tussen de Babilliestraat en de oude spoorwegbedding Roeselare-Menen (de zogenaamde Kezelbergroute) werden trouwens via gebruiksruil een aantal doorgangen bedongen", besluit Bert Maertens.

 

Bron: Jos Remaut op kw.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is