ANB plant straks 17 ha extra bos aan

Door Bert Maertens op 21 oktober 2016

ROESELARE - Deze grootscheepse aanplant zal gebeuren in het kader van de verdere ontwikkeling van de twee Roeselaarse stadsrandbossen: het Bergmolenbos, in Rumbeke, moet op termijn 135 hectare groot worden, het Krommebeekbos, ten zuiden van Beveren, 35 hectare.

In antwoord op een parlementaire vraag aan omgevingsminister Joke Schauvliege (CD&V) vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) dat het Agentschap Natuur en Bos (ANB) deze winter al zijn percelen zal bebossen die momenteel vrij zijn van gebruik. “Dit gaat om gronden waarop bijvoorbeeld geen landbouwactiviteit meer plaats vindt, in totaal 12,41 hectare. Ook het Bergmolenbos zal komende winter verder worden aangeplant. De exacte oppervlakte en percelen worden in oktober vastgesteld, aangezien er hier nog een gebruiksruil in onderhandeling is. Maar de te beplanten oppervlakte zal ongeveer 5 hectare bedragen”, zo weet Bert Maertens.

“De eigendommen die deze winter niet worden beplant, worden aangepakt in 2017-2018. Dit wil zeggen dat in 2018 alle gronden in eigendom van ANB in het Bergmolenbos bebost zullen zijn, zo’n 18 hectare.”

En Bert Maertens heeft nog meer nieuws vernomen: “ANB bereidt nu een overheidsopdracht voor om de stadsbossen rond Roeselare verder in richten. Dit omvat onder meer het graven van grachten, de aanleg van poelen, het ophogen en profileren van wandelpaden, het oplossen van de afwateringsproblematiek en het afbreken van een loods. De kostprijs voor dit alles wordt geraamd op 325.000 euro. Als alles volgens plan verloopt, zullen deze werken uitgevoerd worden in de zomer van volgend jaar. Dit zal alvast de toegankelijkheid van het bos verbeteren, want op dit ogenblik zijn er slechts enkele gemaaide wandelwegen. Voor de realisatie van een wandellus tussen de Babilliestraat en de oude spoorwegbedding Roeselare-Menen werden trouwens via gebruiksruil een aantal doorgangen bedongen”.

 

Bron: JRE, KW De Weekbode Roeselare, 21.10.2016, p. 32

 

KW De Weekbode Roeselare, 21.10.2016, p. 32

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is