Bergenvaart wordt in 2017 gebaggerd

Door Bert Maertens op 7 december 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken
Bert Maertens - foto: Anne Deknock

VEURNE – De Bergenvaart wordt in de eerste helft van volgend jaar gebaggerd. Ook het aanwezige riet krijgt een maaibeurt. De werken zijn geraamd op een kostprijs van 170.000 euro. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

De Bergenvaart is belangrijk voor de waterhuishouding in het IJzerbekken. De Polder Noordwatering Veurne trok vorig jaar aan de alarmbel. “Het baggeren van het slib is dringend nodig. Een goed onderhoud is uitermate belangrijk om wateroverlast te vermijden. Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) zal daarom volgend jaar de vaart ruimen”, zo zegt Bert Maertens.

Op 20 september vond er een overleg plaats tussen W&Z, de Polder Noordwatering Veurne en de stad Veurne. “Dit overleg diende om de resultaten van het vooronderzoek te bespreken en de omvang van het project te bepalen. Op basis daarvan werd dan een planning en fasering uitgewerkt, waarbij er rekening wordt gehouden met de aanpalende landbouw en de regelgeving”, zo weet Bert Maertens.

De geplande werken op de Bergenvaart bestaan uit baggerwerken en maaiwerken. Het aanwezige riet vormt immers ook een groot obstakel. De werken zullen in de eerste helft van 2017 worden uitgevoerd. “Een gedetailleerde timing en fasering van de uitvoering moet echter nog worden bepaald. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 170.000 euro en wordt volledig gedragen door W&Z”, besluit Bert Maertens. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is