Bergenvaart wordt volgend jaar gebaggerd

Door Bert Maertens op 16 december 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

VEURNE - De voorbije zomer trok de partij Groen aan de alarmbel in verband met het dichtslibben van de Bergenvaart. Volgens hen is dat te wijten aan een jarenlange verwaarlozing van het onderhoud en met gevaar voor wateroverlast.

Vlaams Parlementslid Bart Caron en provincieraadslid Maarten Tavernier waren verrast dat ze via de media moesten vernemen dat minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) had aangekondigd dat de baggerwerken van dit traject van een vijftal kilometer in 2017 zouden starten.

Op 7 december stuurde Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens van N-VA een persbericht de wereld in. Daarin stond dat de kogel nu door de kerk was nadat de vraag was onderzocht van Polder Noordwatering Veurne, dat het probleem had aangekaart. Volgend jaar zouden de ruimingswerken door Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) plaatsvinden.

Vooronderzoek

Bert Maertens licht toe: “Tijdens dit overleg werden de resultaten van het vooronderzoek besproken en de omvang van het project bepaald. Op basis daarvan werd een planning en fasering uitgewerkt, rekening houdende met de aanpalende landbouw en de regelgeving. De details worden nog op punt gesteld. De werken, bestaande uit bagger- en maaiwerken, zullen uitgevoerd worden in de eerste helft van 2017 en de kosten, die geraamd worden op 170.000 euro, zullen volledig worden gedragen door W&Z.”

Bert Maertens stipt nog aan: “Niet de vraag van Bart Caron aan minister Ben Weyts was de aanleiding om het onderzoek te starten, want het vooronderzoek liep toen al, maar het was nog te vroeg om daar toen een concrete uitvoeringsperiode of kostprijs op te kleven. Op het moment dat de parlementaire vraag werd gesteld, was er al meer zicht op het onderzoek. Toen bleek dat er slechts in beperkte mate baggerwerken noodzakelijk zouden zijn, maar vooral maaiwerken van het riet. Het onderzoek kwam er naar aanleiding van overleg met de Polders en de provincie.”

Nonsens

Bart Caron van Groen reageert matig enthousiast: “Het zou best kunnen dat Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens van N-VA op de hoogte was dat het onderzoek al lopende was op het moment dat wij de vraag hebben gesteld, hij is immers ook lid van dezelfde partij als minister Weyts en kan makkelijker aan informatie geraken dan wij. Maar eigenlijk doet dat niet ter zake, des te meer omdat de minister noch een concrete uitvoeringsperiode noch een kostprijs voor de baggerwerken kon meedelen. Wij waren evenmin op de hoogte van een voorbereidend onderzoek dat er kwam naar aanleiding van het overleg met de Polders en de provincie. Wij zijn blij dat onze vraag terecht was. Ook collega Bert Maertens concludeert immers dat de baggerwerken en vooral maaiwerken van het riet noodzakelijk zijn. Dat kan wateroverlast in de omgeving in de toekomst voorkomen”, klinkt het.

“De kern van het probleem is dat het catalogeren als ‘bevaarbare waterloop’ op basis van het argument ‘belangrijke grensoverschrijdende waterloop die mee instaat voor de waterbeheersing van het IJzerbekken’ nonsens is. Die indeling zorgt ervoor dat Waterwegen en Zeekanaal verantwoordelijk is voor deze waterloop en die onderhouden zo’n klein vaartje nauwelijks. Mocht die indeling worden gecorrigeerd, dan kan de provincie als beheerder optreden en dat garandeert een beter onderhoud en een veel snellere ruiming. We zijn anderzijds wel blij dat de Bergenvaart wordt gebaggerd, vooral omdat zo mogelijke wateroverlast voor de regio wordt vermeden. Het zou wel beter zijn om het beheer over te dragen aan de provincie door de indeling van de waterloop te wijzigen van onbevaarbaar naar bevaarbaar. Dat zou het onderhoud ten goede komen. In elk geval zal ik samen met provincieraadslid Maarten Tavernier de situatie opvolgen”, aldus Bart Caron.

Andere catalogisering

Provincieraadslid Maarten Tavernier reageert ook sceptisch. “Ik zou inderdaad net als Bart zeggen dat nu wel het symptoom bestreden wordt, maar niet de oorzaak. De dringende ruiming wordt nu aangepakt en gezien er toen nog geen concrete gegevens konden gegeven worden volgens het antwoord van de minister, zal onze actie wellicht wat spoed achter het dossier gestoken hebben al zal dat vanuit de verantwoordelijke beleidsmensen van N-VA uiteraard ontkend worden. Er is geen garantie op een betere opvolging in de toekomst en dat kan wel gerealiseerd worden met een andere catalogisering van deze waterloop. Dat is dus volgens Groen maar een halve oplossing, of enkel een aanpak op korte termijn.”

 

Bron: Myriam Van den Putte - Foto MVO, Het Wekelijks Nieuws Veurne/Diksmuide, 16.12.2016, p. 10

 

Het Wekelijks Nieuws Veurne/Diksmuide, 16.12.2016, p. 10

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is