Bert Maertens ondervraagt minister Homans over onbestuurbaarheid van gemeenten

Door Bert Maertens op 31 maart 2015, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

De Raad van State velde recent enkele arresten over de structurele onbestuurbaarheid van Vlaamse gemeenten. Deze leiden tot haast onoplosbare toestanden in gemeenten waar het fout loopt, en dit kan toch de bedoeling niet zijn, vindt Vlaams Parlementslid Bert Maertens (N-VA).

Bert Maertens: "Door naar de Raad van State te trekken, wordt de gemeente nog meer onbestuurbaar". © FM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de huidige bestuursperiode zijn er vijf Vlaamse gemeenten waar er problemen zijn met bestuurbaarheid. Om uit zo'n impasse te geraken, voorziet artikel 47 bis van het gemeentedecreet de vaststelling van de structurele onbestuurbaarheid. Maar in vier van de vijf gemeenten in kwestie maakten betrokkenen de zaak aanhangig bij de Raad van State. Deze vindt nu dat die structurele onbestuurbaarheid veel te vaag is gedefinieerd in het decreet, en oordeelt dat der pas van echte onbestuurbaarheid sprake kan zijn wanneer jaar na jaar met voorlopige twaalfden moet worden gewerkt of belangrijke beslissingen gedurende lange tijd niet kunnen worden genomen. Het feit dat de meerderheid geen meerderheid meer heeft is op zich dus niet voldoende, zo oordeelt de Raad.

Raad van State

"Het is duidelijk dat zo'n interpretatie heel perverse effecten kan hebben", aldus Bert Maertens, "waardoor bepaalde partijen, precies door naar de Raad van State te trekken, de zaken nog veel moeilijker en de gemeente dus des te onbestuurbaar kunnen maken. Dit kan toch de bedoeling niet zijn. Ook de provinciegouverneurs hebben ondertussen al laten verstaan dat zij een aanpassing van het decreet willen, waarbij we bijvoorbeeld het systeem van de constructieve motie van wantrouwenzouden kunnen invoeren om de onbestuurbaarheid vast te stellen."

Minister Liesbeth Homans (N-VA) beaamde dat het decreet scherper zal moeten worden gesteld. Zie liet daartoe door het Agentschap Binnenlands Bestuur een evaluatierapport opmaken, en dit blijkt net vandaag ook klaar te zijn. Ze zal het nu dadelijk digitaal doorsturen aan de leden van de Commissie Bestuurszaken van het Vlaams Parlement.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is