Bert Maertens: "Vlaamse ambtenaren moeten meer gebruik maken van beschikbare groene voertuigen"

Door Bert Maertens op 10 februari 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken, Mobiliteit en Openbare Werken

BRUSSEL (Energeia) - "We merken dat de elektrische wagens die bij de Vlaamse overheid beschikbaar zijn nog te weinig worden gebruikt", stelt Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Izegem Bert Maertens (N-VA).

"Daarom wil Vlaams minister van binnenlands bestuur Liesbeth Homans (N-Va) de topambtenaren responsabiliseren om hun personeel te overtuigen die wagens prioritair te gebruiken. Proefritten en getuigenissen van overtuigde gebruikers kunnen mogelijke koudwatervrees bij medewerkers wegnemen", zegt Maertens. Over de rijgewoonten van de topambtenaren zelf spreekt hij niet.

Het actieplan voor een groener wagenpark voor de Vlaamse overheid is klaar, vernam hij op een wat omstandige manier van zijn partijgenote minister Homans. Maertens had haar hierover een officiële parlementaire vraag gesteld. "Een rist maatregelen moet ervoor zorgen dat de Vlaamse overheid haar voorbeeldfunctie op vlak van duurzaamheid bevestigt. De negatieve invloed van diesel- en benzinemotoren op het leefmilieu is intussen gekend. De jongste jaren zijn er echter heel wat alternatieve motoren (hybride, elektrisch, LPG en CNG) op de markt gekomen die veel minder schadelijke gassen uitstoten en milieuvriendelijker zijn", aldus Maertens.

Homans wil ook de laadinstallaties in de verscheidene Vlaamse Administratieve Centra (VAC’s) doen moderniseren. "Software zal er voor zorgen dat groene wagens bij dienstverplaatsingen als eerste worden aangeboden. Ook wordt onderzocht hoe een eenvoudige regeling kan uitgewerkt worden voor het thuisladen van de batterij van elektrische dienstvoertuigen. Deze initiatieven creëren hopelijk een boost voor het gebruik van alternatieven voor vervuilende diesel- en benzinemotoren bij de Vlaamse overheid. Maar het aankoopbeleid zelf is en blijft natuurlijk van doorslaggevend belang", onderstreept Maertens.

"De jongste vijf jaar stellen we een significante stijging van het aantal milieuvriendelijke wagens bij de Vlaamse overheid vast. Waar er in 2011 amper acht hybride wagens beschikbaar waren, zijn er dat vandaag al 71. In 2012 was er welgeteld één elektrische wagen in gebruik, nu zijn dit er acht."

Homans overweegt ook om groene wagens bij het parkeren in de administratieve gebouwen van de Vlaamse overheid een voorkeurbehandeling te geven. Het aantal parkeerplaatsen is daar erg beperkt. "Dit is onder meer te verklaren door de erg strenge Brusselse regelgeving en de hoge kostprijs", verklaart Maertens.

 

Bron: Koen Mortelmans op energeia.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is