Burgers bepalen toekomst van stad

Door Bert Maertens op 23 december 2014, over deze onderwerpen: Izegem

IZEGEM - TOEKOMSTPROJECT 'VISIE 2030' MOET PIJNPUNTEN CENTRUM WEGWERKEN 

Izegemnaars kunnen straks mee bepalen hoe hun stad er zal uitzien. Want volgend jaar gaat het project Visie 2030 van start. "Wat zou jij doen met de ruimte van site Strobbe die vrijkomt? En wat moet er gebeuren met de centrumbrug?" vraagt de burgemeester aan de inwoners. Alle ideeën van de burgers en de specialisten moeten in de zomer van 2015 leiden tot een Masterplan.

 

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) en schepen Frank Duhamel (sp.a) bij de centrumbrug, één van de pijnpunten in de stad. Izegemnaars mogen nu zelf oplossingen aanbrengen. - Foto Jos Bogaerts

 

Met Palmbout Urban Landscapes uit Amsterdam en Collectief Noord uit Antwerpen heeft de stad twee ontwerpers samengebracht die zich over het project Visie 2030 zullen buigen. "Het gaat om een grondige herwerking van ons ruimtelijk structuurplan", zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Frank Duhamel (sp.a). "De stad staat in de nabije toekomst voor een aantal grote uitdagingen. Heel wat nieuwe stedelijke ontwikkelingen staan in de steigers en sommige sites komen vrij te staan. Een van de mooiste voorbeelden is drukkerij Strobbe. Zij verhuizen binnenkort en dan komt er pal in het centrum een terrein van 8.000 vierkante meter vrij. Dat opent mogelijkheden voor de stad. We willen dan ook werk maken van een visie die duidelijke krijtlijnen voor de toekomst uitzet. Met dit plan willen we echt een langetermijnvisie uitwerken."

Wat als?
Voor de concrete invulling van dat plan blijft het nog wachten tot de zomer van 2015, want eerst mag de burger suggesties geven. "We zien het als een 'Wat Als?'- verhaal voor onze inwoners", gaat de schepen verder. 'Wat zou jij doen met de vrijgekomen ruimte als de Site Strobbe leeg komt te staan of wat doe je met de Korenmarkt en de centrumbrug over het kanaal? Er is over dat laatste jarenlang gediscussieerd, maar er is nog steeds geen eenduidige oplossing. We willen de burger bijvoorbeeld ook vragen hoe hij staat tegenover hoogbouw bij bedrijven nu het laatste stukje industriegrond binnenkort ingepalmd zal zijn. Of wat vinden Izegemnaars van extra verkavelingen? Of kunnen we iets doen met de kastelen en het bijkomende groen? We snijden dus diverse thema's aan, van mobiliteit en cultuur tot economie en milieu."

Het project moet uiteindelijk leiden tot een masterplan, dat een kader vormt waarin de stad beslissingen kan aftoetsen. De ontwerpers en de stad willen iedere inwoner vanaf februari de kans geven na te denken over de toekomst van de stad. "Daarom lanceren we een burgerklankbordgroep", zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA). "Die zal vanaf februari vijf zaterdagen van 9 tot 12 uur samenkomen. We gaan ook diverse adviesraden, comités en de oppositie er bij betrekken, zodat we een breed draagvlak creëren waarin iedereen zijn zeg kan doen. Het resultaat moet een legislatuuroverstijgend project worden. De komende jaren is er immers geen geld voor de uitwerking, maar we willen met deze langetermijnvisie wel de krijtlijnen voor de toekomst uittekenen."

Wie wil meewerken, kan zijn gegevens e-mailen naar het adres visie2030 [at] izegem.be of rechtstreeks inschrijven via www.izegem.be.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is