Constructieve motie van wantrouwen enige oplossing voor onbestuurbare gemeenten

Door Bert Maertens op 29 mei 2015, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

Sinds begin 2013 kunnen de gemeenteraden de 'structurele onbestuurbaarheid' van hun gemeente vaststellen, een procedure die door de vorige Vlaamse regering in het leven werd geroepen als oplossing voor situaties van politieke instabiliteit of blokkering. Maar in de praktijk werkt die regeling niet.  Slechts in één gemeente (Turnhout) leidde die procedure tot een oplossing net omdat ze niet naar de Raad van State is getrokken. Bij Borgloon, Tienen, Denderleeuw en Putte zorgt de structurele onbestuurbaarheid enkel voor een lange vechtscheiding met slecht bestuur tot gevolg.

Vandaar dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA)  enkele maanden geleden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) de opdracht gaf om de huidige regeling rond de onbestuurbaarheid van Vlaamse gemeenten onder de loep te nemen. De administratie, na consultatie van academici, de gouverneurs  en de VVSG,  deed hierbij recent het gedegen voorstel van ‘de ‘constructieve motie van wantrouwen’. Daarmee kan de gemeenteraad een motie van wantrouwen stemmen tegen het zittend college wanneer tegelijkertijd een alternatieve meerderheid wordt voorgedragen. Op die manier wordt onmiddellijk een oplossing aan het probleem geboden en kan er terug degelijk bestuurd worden.

Vanuit de N-VA-fractie willen we alle steun geven aan het voorstel van ABB.  Op die manier roepen we een halt toe aan de fratsen die steeds triester worden als we kijken naar wat er de jongste dagen gebeurde in Tienen en Denderleeuw. Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA): “Van parodiërende Facebookfilmpjes tot het  gooien met stoelen naar protesterende brandweerlui, de politiek maakt zich hier hopeloos belachelijk. We willen daarom snel een oplossing waarbij we ook als onze eigen mensen hun boekje te buiten gaan zoals in Denderleeuw, het niet zullen nalaten hen terecht te wijzen. Vandaar dat er snel een oplossing moet komen. Manoeuvres om deze op de lange baan te schuiven zoals CD&V vorige week voorstelde in de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams parlement kunnen voor ons absoluut niet. Het huis- en studiewerk is geleverd, nu moeten we knopen doorhakken. Vandaar dat ik alle partijen oproep om hun verantwoordelijkheid te nemen en snel de broodnodige decreetswijziging goed te keuren.  Dat is goed bestuur. Wie kan daar tegen zijn?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is