De machine draaiend houden

Door Bert Maertens op 19 december 2015, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken
Bert Maertens - foto Anne Deknock

Tijdens de avondvergadering van het Vlaams Parlement op 17 december sprak ik over bestuurszaken.

Mijn volledige tussenkomst kan je hieronder nalezen:

 

Het domein Bestuurszaken is niet meteen het meest sexy thema om hier als laatste te bespreken. Ik ga er weinig collega’s mee verleiden, om in de terminologie van minister Weyts van daarnet te blijven. Het is misschien minder sexy, maar toch een zeer belangrijk domein.

Want in dit beleidsdomein zorg je ervoor dat de machine draait en blijft draaien. Dat het grote radarwerk dat de Vlaamse overheid is, goed en zo efficiënt en zuinig mogelijk functioneert. Dat de overheid de burgers en ondernemers een kwaliteitsvolle dienstverlening kan aanbieden. Want tenslotte betaal je daar belastingen voor.

Die dienstverlening evolueert, ook bij de Vlaamse overheid en bij de lokale besturen. Ik ben blij dat de minister in haar beleidsbrief opnieuw de lijn van de Vlaamse overheid doortrekt tot die steden en gemeenten. De lokale besturen kunnen steeds meer meegenieten van de expertise en grotere mogelijkheden waarover de Vlaamse overheid beschikt. Bijvoorbeeld inzake aankopen, of inzake projecten van digitalisering van de dienstverlening. Dergelijke acties op Vlaams niveau kunnen heel vaak ook een meerwaarde voor de lokale besturen betekenen.

Dienstverlening aan burgers en ondernemers evolueert, zoals gezegd. Het is zeer goed dat  Vlaanderen radicaal op de snelweg van de digitalisering en het e-government wil gaan rijden. Het actieplan Vlaanderen Radicaal Digitaal is meteen het meest vernieuwende element in de beleidsbrief en de begroting. Zo is er bijvoorbeeld elk jaar een hefboombudget van 10 miljoen euro voor de realisatie van concrete digitaliseringsprojecten, zoals de automatische toekenning van studietoelagen. Maar ook het steeds meer beschikbaar stellen van open data is niet zonder belang. Dat zijn concrete verbeteringen, concrete projecten die voor de burger en voor de ondernemer in Vlaanderen het verschil kunnen maken. En dat is nu net de opdracht die een bestuur, die een overheid met beide handen moet aannemen. Dat is nu net de opdracht die deze Vlaamse regering voor zichzelf heeft vooropgesteld. Ik wens de minister alle succes om die opdracht tot een goed einde te brengen. En we zullen haar in de commissie Bestuurszaken wel geregeld herinneren aan het belang van die taak.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is