Deze zomer meer duidelijkheid over vervolg Seine-Schelde

Door Bert Maertens op 7 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken
Bert Maertens - Foto Anne Deknock

BRUSSEL – Uiterlijk deze zomer moet er meer duidelijkheid zijn over de aanpak van de resterende Leiewerken. Dit blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA).

Het Seine-Scheldeproject beoogt de Leie zo aan te passen dat containervaart met drie lagen én éénrichtingsverkeer met schepen van klasse Vb (laadvermogen tot 4.500 ton) er in de toekomst mogelijk wordt. Tussen 2004 en 2006 werd in voorbereiding hiervan een algemene visie ontwikkeld, die werd vastgelegd in het Geïntegreerd Strategisch Plan Seine-Schelde (GSP) en de bijhorende projectnota.

In het GSP zijn bepaalde projectonderdelen (bv. de te herbouwen bruggen) echter niet in detail uitgewerkt. “Bovendien hebben zich sinds 2006 ook heel wat ontwikkelingen op het terrein voorgedaan. Zo zijn er bepaalde werken intussen uitgevoerd of opgestart, veranderde de visie van de betrokken gemeenten, enzovoort”, zo legt Bert Maertens uit. “Hoewel er reeds veel werken uitgevoerd of aan de gang zijn, zoals de Leiewerken in Harelbeke, ligt er toch nog veel werk op de plank. Denken we maar aan de vernieuwing van de spoorwegbrug De Drie Duikers in Kortrijk en de brug tussen Wevelgem en Lauwe. Ook moeten er bochten verbreed worden en is er nog maar net begonnen met de realisatie van de vooropgestelde 500 hectare rivierherstel”, aldus Bert Maertens.

Om voor de verdere uitvoering van het project te kunnen beschikken over een volledig voorontwerp en een zo actueel mogelijke projectbasis, is beslist een globale actualisatiestudie uit te voeren. Op basis hiervan wordt nu een allesomvattend en geactualiseerd projectplan opgesteld. “De krijtlijnen van dit projectplan zijn voorgesteld en besproken op een vergadering van de betrokken klankbordgroep eind vorig jaar. Op basis hiervan werkt De Vlaamse Waterweg NV nu het verdere overleg- en communicatietraject uit”, zo weet Bert Maertens. Het projectplan wordt momenteel ook met iedere betrokken gemeente afzonderlijk besproken. Ook op regionaal vlak komt er nog overleg met de gemeenten, onder meer via de intercommunale Leiedal.

Er komt ook een digitaal informatie- en uitwisselingsplatform om ook andere stakeholders te informeren en te betrekken. “Dit laat toe het overlegproces af te ronden en een maximaal gedragen plan van aanpak uit te werken tegen het zomerreces. Dit zal dan concreter zicht geven op de timing van het verder besluitvormingsproces”, duidt Bert Maertens. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is