Dringende baggerwerken Bergenvaart

Door Bert Maertens op 9 december 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

VEURNE - De Bergenvaart wordt in de eerste helft van volgend jaar gebaggerd. Ook het aanwezige riet krijgt een grondige maaibeurt. De werken zijn geraamd op een kostprijs van 170.000 euro en zullen volledig door Waterwegen en Zeekanaal worden betaald. “Het baggeren van het slib is dringend nodig. Een goed onderhoud is uitermate belangrijk om wateroverlast te vermijden. De Bergenvaart is belangrijk voor de waterhuishouding in het IJzerbekken. De Polder Noordwatering Veurne trok vorig jaar aan de alarmbel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA). De bevoegde instanties hadden al sinds de jaren tachtig het slib van de Bergenvaart niet meer geruimd, waardoor de waterkolom op vandaag slechts nog een 25-tal centimeter bedraagt. De rest is een laag slib van bijna anderhalve meter. De Bergenvaart is daarom een van de oorzaken van wateroverlast in bijvoorbeeld Houtem. Daarom pleit Groen op alle niveaus om deze waterloop als onbevaarbare waterloop te laten catalogeren. 

 

Bron: thv, Het Nieuwsblad/Regionaal: Oostende-Westhoek, 09.12.2016, p. 3

 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Oostende-Westhoek, 09.12.2016, p. 3

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is