Eerste stappen in Rivierherstel Leie

Door Bert Maertens op 8 november 2017
Bert Maertens - foto: Anne Deknock

BRUSSEL - De studies voor de gebieden Neerhoek-Ponthoek en Bavikhove-Ooigembos zullen in april 2018 klaar zijn. Deze gebieden worden in het kader van het Rivierherstel Leie omgevormd tot natte terrestrische natuur. De helft van de voorziene 100 hectare in deze gebieden is reeds verworven door de Vlaamse overheid. Dit leerde Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) uit het antwoord op een parlementaire vraag aan minister Joke Schauvliege (CD&V).

In het kader van het Seine-Scheldeproject, dat het Seinebekken met het Scheldebekken wil verbinden, zijn er op en langs de Leie grootschalige infrastructuurwerken aan de gang, bijvoorbeeld in Harelbeke en Wervik. “Aan deze infrastructuurwerken is heel terecht ook een grootschalig natuurherstel gekoppeld”, zegt Bert Maertens. “De uiteindelijke doelstelling is 500 hectare. Tegen 2020 wil de Vlaamse Regering al ongeveer 100 hectare natte terrestrische natuur realiseren in de deelgebieden Neerhoek-Ponthoek en Bavikhove-Ooigembos.

De vooropgestelde natuurdoelen zijn van die aard dat het niet mogelijk is om deze alleen te realiseren met een aangepast beheer. Ook inrichtingswerken zijn hiervoor noodzakelijk.

De terreininventarisaties voor beide inrichtingsplannen zijn intussen afgerond. De opmaak van de visie en de uitwerking van de maatregelen zijn nu aan de gang. Dit wordt nog besproken met de betrokken gemeenten en de middenveldorganisaties. De afgewerkte studies worden verwacht in april volgend jaar”, verduidelijkt Bert Maertens.

Helft gronden verworven

In het studiegebied Neerhoek-Ponthoek is al 18,3 ha of 43% van de oppervlakte van het studiegebied verworven. Hiervan was 13,9 ha al in eigendom en is 4,4 ha aangekocht met behulp van de grondenbank, voor een bedrag van 248.481 euro. Voor 0,9 ha zijn de onderhandelingen aan de gang.

In het studiegebied Bavikhove-Ooigembos is reeds 34,6 ha of 52% van de oppervlakte van het studiegebied in eigendom. Deze gronden waren voor aanvang van het project al in eigendom. Voor 2,3 ha zijn de onderhandelingen aan de gang.

Net als de Leiewerken zelf zijn de inspanningen voor het natuurherstel in de onmiddellijke omgeving van de Leie cruciaal. De Europese financiële steun die Vlaanderen kreeg voor het project impliceert overigens ook het rivierherstel. Ik roep minister Schauvliege daarom op er alles aan te doen om deze eerste 100 hectare natte natuur tegen 2020 te realiseren en intussen de nodige stappen te zetten voor de overige 400 hectare”, besluit Bert Maertens. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is