Fusie huisvestingsmaatschappijen dringt zich op

Door Bert Maertens op 14 november 2016
Fusie huisvestingsmaatschappijen dringt zich op

BRUSSEL – Tegen 2019 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen over minimum 1.000 sociale huurwoningen beschikken. Momenteel voldoen slechts 9 van de 17 huisvestingsmaatschappijen met activiteiten in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen aan deze vereiste. Fusies worden dus noodzakelijk. Dit blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) bij minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) opvroeg. Maertens roept de sociale huisvestingsmaatschappijen daarom op om op korte termijn gesprekken over schaalvergroting aan te vatten.

Het Vlaams regeerakkoord bepaalt dat elke sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) in Vlaanderen tegen 2019 een minimale grootte van 1.000 sociale huurwoningen moet hebben. Deze Vlaamse Regering wil immers meer verantwoordelijkheid en autonomie geven aan het lokale niveau. “Hiervoor is nood aan professioneel werkende organisaties die kwaliteitsvol werk leveren voor de kopers en kandidaat-kopers, huurders en kandidaat-huurders van een woning. Maar tegelijk is het duidelijk dat die sociale huisvestingsmaatschappijen ook financieel kerngezond moeten zijn. En daarom is een minimale schaalgrootte een absolute must, net zoals dat bij gemeenten of ondernemingen vaak het geval is”, stelt Bert Maertens.

Helft niet in orde

In Midden- en Zuid-West-Vlaanderen zijn 17 verschillende SHM actief. Daarvan zijn er liefst 8 SHM, bijna de helft, die niet beschikken over 1.000 sociale huurwoningen. Dat is opvallend meer dan het Vlaamse gemiddelde, waar slechts een derde van de SHM niet beantwoordt aan de voorwaarde van 1.000 sociale huurwoningen.

"Het is dus hoog tijd dat de sociale huisvestingsmaatschappijen in de regio, waar dat nog niet het geval is, fusiegesprekken starten met elkaar om zo tot een grotere schaalgrootte te komen. Ook in de stad waar ik burgemeester ben moet de Izegemse Bouwmaatschappij uitkijken naar een of meerdere fusiepartners. De vertegenwoordigers van de stad zullen aandringen op de juiste houding en actie op korte termijn, zodat we tijdig voldoen aan de voorwaarden", besluit Bert Maertens.

 

 

Bijlage: Overzicht van het aantal woningen per sociale huisvestingsmaatschappij actief in de arrondissementen Roeselare, Tielt, Kortrijk en Ieper. 

Patrimonium: het aantal sociale huurwoningen in eigendom van of beheerd door de SHM op 31.12.2015. 
Gepland: het aantal sociale huurwoningen dat momenteel in uitvoering is en woningen die opgenomen zijn op de korte termijnplanning of op de meerjarenplanning. 
Aangemeld: het aantal sociale huurwoningen dat is aangemeld en niet opgenomen op de korte termijnplanning of op de meerjarenplanning. 

 

Sociale huisvestingsmaatschappij Patrimonium Gepland Aangemeld

Vivendo - Brugge

3126 315 368

Mijn Huis - Harelbeke

1573 347 205
Ons Onderdak - Ieper 1471 64 24
De Mandelbeek - Ingelmunster  429 37 20
Izegemse Bouwmaatschappij - Izegem 429 27 0
Goedkope Woning - Kortrijk 1528 117 181
Eigen Gift - Eigen Hulp - Kuurne 489 4 34
Eigen Haard is Goud Waard - Lauwe 891 53 35
Ons Dorp - Menen 1065 0 0
De Mandel - Roeselare 4576 628 593
Tieltse Bouwmaatschappij - Tielt 533 92 376
Helpt Elkander - Waregem 1323 57 51
Vitare - Deinze 21 25 25
De Leie - Wervik 1296 28 39

De Vlashaard - Wevelgem

760 84 0
Eigen Haard - Zwevegem 1340 44 85
Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij - Kortrijk 508 79 8

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is