Geen onteigeningen voor stadsrandbossen Roeselare

Door Bert Maertens op 2 maart 2018
Nieuwe uitbreiding voor Krommebeekbos Roeselare

ROESELARE – Er komen voorlopig geen onteigeningen in het kader van de ontwikkeling en uitbreiding van de stadsrandbossen in Roeselare. Dit antwoordde minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) die dit dossier in het Vlaams Parlement nauw opvolgt.

Bert Maertens berichtte vorige maand dat er in 2017 geen aankoopakten verleden waren voor het Bergmolen- of het Krommebeekbos. Hij had deze informatie opgevraagd bij minister Schauvliege. “Hoewel er deze winter bijna vijf hectare in het Krommebeekbos wordt bebost, is het zo dat de aankoop van percelen stagneert”, aldus Bert Maertens. Vanuit het stadsbestuur van Roeselare werd na die berichtgeving geopperd dat de Vlaamse overheid best een onteigeningsprocedure start om meer grondoppervlakte voor bebossing te verwerven.

De bevoegde minister, Joke Schauvliege, volgt dit standpunt echter niet. “Onteigeningen worden momenteel niet overwogen. Het feit dat eigenaars niet zouden verkopen omwille van te lage prijzen, wordt hierdoor immers niet verholpen. Op basis van de onteigeningsintentie, die is ingeschreven in het gewestelijk RUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare’, worden nu reeds verhoogde vergoedingen uitbetaald”, zo weet Bert Maertens uit het antwoord van de minister op zijn parlementaire vraag.

Aankoop in der minne

De uitbreiding van de stadsrandbossen lijkt hiermee minstens een tijd bevroren. “Toch hoop ik dat de overheid er in de toekomst in slaagt om meer grond voor de bossen te verwerven. Want onze streek, Midden West-Vlaanderen, behoort tot het meest bosarme gebied van Vlaanderen. Daar moeten we echt iets aan proberen te doen. Dat kan uiteraard ook in der minne gebeuren, na een akkoord met de huidige grondeigenaars”, stelt Bert Maertens.

Dat dit mogelijk is, bewijst het Agentschap Natuur en Bos in mijn eigen stad, Izegem. Verleden jaar werd er in het Rhodesgoed immers een enclave van ongeveer 6 ha minnelijk aangekocht”, aldus Bert Maertens.

Het Bergmolen- en Krommebeekbos zijn de enige mogelijkheid om in de omgeving van Roeselare een groene long te creëren. Minister Schauvliege wil niet inzetten op onteigeningen. Maar ik dring er zowel bij de Vlaamse overheid als bij ons stadsbestuur op aan er alles aan te doen om deze twee bossen zo snel mogelijk te realiseren en zo de luchtkwaliteit in de omgeving van Roeselare te verbeteren”, zo besluit Roeselaars N-VA-gemeenteraadslid Lieve Lombaert.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is