Hefbrug in 2,5 jaar al dertig keer defect

Door Bert Maertens op 9 juli 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Oudenaarde - N-VA pleit voor een extra signalisatie met info op de wegen naar de hefbrug over de Schelde in Oudenaarde. Dat moet frustratie voorkomen wanneer de brug weer eens onderbroken is. In 2,5 jaar was de brug liefst dertig keer defect.

De hefbrug over de Schelde in Oudenaarde liet het de voorbije tweeënhalf jaar liefst dertig keer afweten. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). In oktober vorig jaar was de brug bijna drie weken onderbroken voor vernieuwingswerken om de bediening vanuit het sluizencomplex in Oudenaarde mogelijk te maken. Maar ook dit jaar was de brug alweer zeven keer defect, zoals onlangs nog op 2 juli. N-VA ijvert voor een betere signalisatie en informatieverstrekking wanneer de brug onderbroken is. 'Vooral fietsers en voetgangers zijn de dupe', benadrukt Kristof Meerschaut, fractievoorzitter van N-VA Oudenaarde. 'Waterwegen en Zeekanaal, dat de brug beheert, belooft wel beterschap. Maar ook inzake informatieverstrekking kan het beter.' Bij technische problemen geeft het River Information Services (RIS) dit meteen door aan Touring en het Vlaams Verkeerscentrum, zodat dit kan opgenomen worden in de verkeersinfo op de verschillende radiozenders.

Kristof Meerschaut: 'De nieuwe lichtkranten aan de brug geven momenteel aan wanneer er een probleem is. Maar we dringen aan op bijkomende signalisatie op de belangrijkste trajecten naar de brug. Zo sta je niet voor voldongen feiten wanneer de brug onderbroken is en kan je een alternatieve route nemen.' 'We zullen met Waterwegen en Zeekanaal contact opnemen om te bekijken hoe en waar bijkomende communicatie mogelijk is', reageert Lieven Cnudde, schepen van Mobiliteit (CD&V). 'Bij de heraanleg van de Markt zullen infoborden geplaatst worden in verband met de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Dergelijke borden kunnen ook geplaatst worden op de wegen naar de brug toe, met de nodige info over de situatie van de brug.'

Bron: Paul Darragas, Het Nieuwsblad/Vlaamse Ardennen - Gentse Rand, 09.07.2015, p. 21

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is