Iemands talent is belangrijker dan zijn handicap!

Door Bert Maertens op 18 december 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken
Afbeelding: www.deredactie.be

Quota zijn niet de geschikte manier om meer personen met een arbeidshandicap aan een job te helpen. N-VA pleit voor het behoud van ambitieuze streefcijfers en extra aandacht voor sensibilisering. Dit stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) in De Zevende Dag.

De Vlaamse overheid heeft een voorbeeldfunctie wat evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen betreft en stelt zichzelf streefcijfers voorop. “Het was trouwens Geert Bourgeois die meer dan 10 jaar geleden hierin pionier was en heel wat ondersteunende maatregelen uitwerkte, die nu door minister Homans verder worden uitgevoerd”, aldus Bert Maertens. Het streefcijfer voor personeelsleden met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid is 3 procent. “Momenteel stranden we op 1,3 procent. Er zijn dus bijkomende inspanningen nodig om het streefcijfer te halen”, zo zegt Bert Maertens. “Maar we passen voor een systeem van quota.

De implementatie van quota zorgt allesbehalve voor een positief verhaal. De perceptie dat een medewerker niet wordt aangeworven omwille van competenties, maar enkel omdat het moet, moeten we zeker vermijden. “Als burgemeester kom ik geregeld in contact met mensen met een handicap, bij de stadsdiensten zelf, op bezoek bij bedrijven of gewoon in de winkel of op straat. Als je met hen praat, dan willen zij echt niet aan een job geraken omwille van hun handicap. Ze willen een job omwille van hun talenten en capaciteiten. Met dwingende quota draag je net het tegengestelde beeld uit: een  fundamenteel verkeerde boodschap! Iemands talent is belangrijker dan zijn handicap!

Met N-VA pleiten we er dan ook voor om de ambitieuze streefcijfers absoluut te behouden, en de inspanningen om deze te bereiken onverminderd verder te zetten.

Reeds heel wat inspanningen

Er werden reeds heel wat maatregelen genomen om dit streefcijfer te halen. “Bij werving en selectie is er extra ondersteuning voor personen met een handicap (bv. meer tijd om het examen af te leggen), een aangepaste werkomgeving, etc. Ook de leidinggevenden worden gesensibiliseerd.” Bovendien zijn er de voorbehouden betrekkingen: 1% van alle betrekkingen in een entiteit kunnen worden voorbehouden aan personen met een handicap, waardoor enkel personen uit deze doelgroep kunnen deelnemen aan de selectie. 

 

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is