Impact stormvloedkering Nieuwpoort verder onderzocht

Door Bert Maertens op 28 september 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken
Bert Maertens - Foto Anne Deknock

NIEUWPOORT - Parallel met de bouw van de stormvloedkering in de havengeul van Nieuwpoort wordt onderzocht welke bijkomende maatregelen er kunnen genomen worden om de stroomsnelheid nog verder te reduceren. Dat is één van de initiatieven waarmee Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) wil tegemoetgekomen aan de bekommernissen van het actiecomité Havengeul Nieuwpoort, dat een bredere doorgang vroeg. Dit antwoordde de minister aan Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA), die hierover vandaag een vraag stelde in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken.

Om de haven van Nieuwpoort en het hinterland te beschermen, zal er in de havengeul van Nieuwpoort een stormvloedkering gebouwd worden. “De stormvloedkering, met een doorvaarbreedte van 38 meter, heeft als doel de havengeul af te sluiten van de zee en hoge waterstanden bij storm in de haven te voorkomen. De bouw ervan zorgt bij een 1000-jarige storm voor 300 miljoen euro minder schade. Maar ook bij minder zware stormvloeden bewijst zo’n kering haar nut”, stelt Bert Maertens. “De stormvloedkering zal al gesloten moeten worden bij 10-jarige-stormvloeden omdat de kaaimuren rond de haven van Nieuwpoort veel te laag zijn. Ze is dus broodnodig om de veiligheid van de mensen en de gebouwen te garanderen.

Hoewel zes jaar gespecialiseerd studiewerk aan de plannen voor de stormvloedkering voorafging, zorgen die plannen voor ongerustheid bij booteigenaars, verzameld in het Actiecomité Nieuwpoort Havengeul. Zij vrezen dat de stormvloedkering een negatieve invloed zal hebben op de stroming, waardoor de toegang tot de haven danig in gedrang komt, en pleiten voor een grotere doorvaarbreedte. “Een grotere doorvaarbreedte werd onderzocht, maar studiewerk wijst uit dat die nauwelijks betere resultaten zal bieden. Bovendien zorgt die ervoor dat de bouw van de kering 20 miljoen euro extra kost en drie tot vier jaar langer duurt”, zo weet Bert Maertens. “Tijd die we niet mogen verliezen. De minister wil de bezorgdheid van het actiecomité echter wegnemen. Daarom zal parallel met de bouw van de kering, die drie jaar zal duren, onderzocht worden welke bijkomende maatregelen er nog langs de stormvloedkering kunnen genomen worden om de stroomsnelheid nog verder te verminderen. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan het bijkomend installeren van omloopriolen langs de constructie die afgesloten kunnen worden door dubbele schuiven in geval van storm.

Daarnaast denkt de minister aan enkele flankerende maatregelen, die schippers moeten toelaten veilig te varen van en naar de jachthaven. Zo worden er aanlegsteigers aan beide zijden van de stormvloedkering geplaatst en komt er een doorgedreven communicatie over de stroomsnelheid en hinderperiodes in de getijboekjes en op digitale led-borden bij de jachtclubs.

Al deze initiatieven kunnen we enkel toejuichen”, besluit Matthias Priem, voorzitter van N-VA Nieuwpoort. "Hopelijk kan dit een antwoord bieden op de bekommernissen van het actiecomité en krijgt Nieuwpoort zo snel mogelijk de broodnodige bescherming van de jachthaven en het hinterland.

 

Bekijk hieronder een fragement van mijn tussenkomst hierover in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van 28 september. 

Beelden: Vlaams Parlement

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is