In de helft van de gemeenten al 1 financieel directeur

Door Bert Maertens op 23 april 2018, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken
In de helft van de gemeenten al 1 financieel directeur

Vanaf 2019 is er niet alleen een integratie van de gemeente en OCMW op politiek vlak, maar ook op ambtelijk vlak. Op ambtelijk vlak komt er in elke gemeente één algemeen directeur en één financieel directeur voor de gemeente én het OCMW. De gemeenten moeten deze directeurs tegen 1 augustus 2018 aanstellen. In ongeveer de helft van de 308 Vlaamse steden en gemeenten is er al één financieel directeur aangesteld; 51 gemeenten hebben hun huiswerk reeds volledig klaar en hebben nu al één algemeen directeur en één financieel directeur die zowel de gemeente als het OCMW bedienen. Dat leert Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens uit het antwoord op een parlementaire vraag aan minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans.

Bert Maertens stelde reeds verschillende parlementaire vragen over de invulling van de zogenaamde decretale graden (secretaris en financieel beheerder). Uit een recent antwoord van minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans blijkt dat reeds in 88 van de 308 Vlaamse gemeenten de functie van gemeente- en OCMW-secretaris door dezelfde persoon wordt ingevuld. “Dit is het geval in enkele centrumsteden, zoals Aalst en Roeselare. Maar ook veel kleinere gemeenten en steden, van Diksmuide tot Maaseik, kiezen voor een efficiëntere aansturing van de administratie”, aldus Bert Maertens.

In de lift

Het aantal gemeenten dat koos voor een gemeenschappelijke secretaris nam de laatste jaren sterk toe. “In 2014 waren er 35 ‘combinatiesecretarissen’. In 2015 steeg dit naar 49; in 2016 naar 71. En nu zijn het er al 88”, zo weet Bert Maertens. Ook het aantal gemeenten dat koos voor een gemeenschappelijke financieel beheerder is in stijgende lijn. “In 2014 waren dat er 84, in 2015 89 en nu reeds 153.” Deze personen zijn op 25 februari 2018 van rechtswege algemeen directeur en financieel directeur geworden.

51 steden en gemeenten hebben nu reeds een gemeenschappelijke algemeen directeur én een gemeenschappelijke financieel directeur. Vorig jaar waren dat er slechts 38, een stijging met een derde. “Deze snelle stijging is natuurlijk toe te schrijven aan de decretale verplichting dat deze directeurs tegen 1 augustus 2018  moeten worden aangesteld”, aldus Bert Maertens.

In 11 gemeenten en 28 OCMW’s wordt de functie van financieel beheerder nog vervuld door een gewestelijk ontvanger.

Daadkrachtig lokaal sociaal beleid

Op 15 februari 2018 werd het Decreet Lokaal Bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. “Hierin wordt niet alleen uitgegaan van een politieke éénmaking, waarbij het de gemeenteraad is die het lokaal sociaal beleid aanstuurt. Minstens even belangrijk is het in één hand leggen van de leiding van de administratie, waarbij er één algemeen directeur en één financieel directeur is voor gemeente en OCMW samen. Door daarbovenop ondersteunende diensten (ICT, etc.) samen te voegen, kunnen we een meer coherent en daadkrachtig sociaal beleid bewerkstelligen. Dat is de doelstelling van de integratie van het OCMW en de gemeente: een beter beleid dat de zwaksten in onze samenleving ten goede komt”, aldus Bert Maertens.

 

 

Bijlage: overzicht van de Vlaamse besturen waar er een gemeenschappelijke secretaris (algemeen directeur) en/of financieel beheerder (financieel directeur) is, of waar de functie van financieel beheerder nog vervuld wordt door een gewestelijk ontvanger

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is