Inbraken en fietsdiefstallen in Izegem fors gedaald

Door Bert Maertens op 18 oktober 2017, over deze onderwerpen: Izegem

IZEGEM - Tijdens de gemeenteraadszitting van 17 oktober lichtte burgemeester Bert Maertens (N-VA) de recentste criminaliteitscijfers toe. Daarbij beschreef hij de evolutie van de cijfers sinds 2015, telkens voor de eerste negen maanden van het jaar.

Algemeen gesteld steeg het aantal meldingen, interventies en uitgeschreven PV’s in 2017 met één vierde in vergelijking met 2015 (3638 in 2017 t.o.v. 2884 in 2015). Die stijging is echter vooral te wijten aan het aantal meldingen en interventies door de politiediensten. Het aantal uitgeschreven PV’s groeit voorlopig niet.

Minder woninginbraken en fietsdiefstallen

Het aantal inbraken in woningen in Izegem daalde van 76 in 2015 over 53 in 2016 naar 28 dit jaar. “Die daling met liefst 63 procent is hoopgevend nieuws! Hopelijk worden die cijfers de laatste drie maanden van het jaar niet nog gekeerd”, stelt burgemeester Bert Maertens. Ook het aantal fietsdiefstallen in de stad daalde de afgelopen twee jaar gestaag, met 36 procent. Bert Maertens: “Fietsdiefstal is al jarenlang een echte plaag in Izegem. We proberen die zeer vervelende plaag aan te pakken met preventie en sensibilisering. Bijvoorbeeld door het gebruik van een goed fietsslot en fietslabels te promoten. Maar ook door te investeren in camerabewaking van de fietsenstallingen aan het station.

Strenge drugaanpak werkt

Het aantal druggelateerde feiten is sinds 2015 opvallend gestegen. Van 59 feiten in 2015, over 85 in 2016 tot 172 dit jaar. “Dat is echter helemaal geen toeval”, legt de burgemeester uit. “Het Flex-team van onze Izegemse politiepost maakt werk van het blootleggen van drughandel in onze stad. Die specifieke inzet boekt succes, waardoor er meer feiten worden geteld. En op enkele grote evenementen werd er dit jaar extra streng en met veel politie-inzet gecontroleerd op het bezit en het verhandelen van drugs. Die gecoördineerde acties dikken de cijfers vanzelfsprekend aan. Dus eerlijk? Ik ben tevreden dat het aantal druggelateerde feiten in onze stad stijgt. Dat betekent dat we die problematiek strenger dan ooit aanpakken.

Verontrustend is de stijging van het aantal zedendelicten en het intrafamiliaal geweld. Maar wellicht - en hopelijk - heeft dit te maken met een gegroeide bereidheid en durf om aangifte te doen van dergelijke feiten.

Camera’s in uitgaansbuurt boeken resultaat

Als we inzoomen op de criminaliteit in de uitgaansbuurt - het stadscentrum en de buurt van het JOC en zaal ISO - zien we een lichte daling van de cijfers (368 in 2015, 386 in 2016 en 362 dit jaar). Opvallend daarbij is de sterke daling in de categorie ‘misdrijven tegen personen’. “In 2015 telden we 71 gevallen van slagen en verwondingen, een jaar later 83 en dit jaar 45. Dat zijn uiteraard nog steeds 45 gevallen te veel. Maar de sterke daling doet me wel plezier. Ik leid daaruit af dat de extra bewakingscamera’s die we eind 2015 in ons centrum installeerden vandaag een ontradend effect kennen. De pakkans is veel groter, de mensen veranderen hun gedrag. Dat was net de bedoeling van de forse investering in camera’s in onze uitgaansbuurt”, besluit burgemeester Bert Maertens.

 

 

Als bijlage vindt u een overzicht van de criminaliteitscijfers.

Aandachtspunt vooraf: Deze cijfers geven zowel meldingen, interventies en PV's weer. Deze cijfers liggen bijgevolg een pak hoger dan de cijfers die louter de gerechtelijke feiten weergeven (PV's).

 

Bijlage 1: de criminaliteitscijfers voor Izegem

 

We zien in onderstaande cijfers voor Izegem een opvallende stijging (+ 26%). Dit gaat in tegen de tendensen van de afgelopen jaren. Let wel, in de politionele criminaliteitsstatistieken zien we deze stijging niet (2016: 1617 feiten, dd 20/7/2017: 826 feiten).  De stijging situeert zich dus vooral bij meldingen en interventies.

 

De criminaliteitscijfers voor Izegem

 

Bijlage 2: de cijfers voor de uitgaansbuurten (centrum, JOC en ISO)

 

De cijfers voor de uitgaansbuurten (centrum, JOC en ISO)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is