Integratie ocmw's in gemeenten goedgekeurd in commissie

Door Bert Maertens op 5 december 2017, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

BRUSSEL - De bevoegde commissie van het Vlaams parlement heeft dinsdag het decreet Lokaal Bestuur goedgekeurd. Daarin is onder meer de integratie van de ocmw's in de gemeentebesturen opgenomen.

Die integratie moet zorgen voor een samenhangender aanpak van het sociaal beleid in de gemeenten. De individuele dossiers zullen wel behandeld worden in een bijzonder comité. "Hiermee verhinderen we dat de individuele steundossiers voorwerp worden van politiek debat en verzekeren we de privacy van de meest kwetsbaren in onze samenleving", zegt Bert Maertens van N-VA.

Vanaf 2019 zal er nog maar één administratie zijn voor het gemeentebestuur en de ocmw's. Dat moet een besparing opleveren, maar ook de rivaliteit oplossen die in sommige gevallen heerst.

Een andere nieuwigheid in het decreet is de verankering van burgerparticipatie. "Steden en gemeenten worden decretaal verplicht om burgers te laten participeren, bijvoorbeeld door burger- of wijkbegrotingen", zegt Marnic De Meulemeester van Open Vld. "Daarbij gaan we uit van maatwerk en niet van bijkomende regels: we laten alle ruimte aan de lokale besturen zelf."

Het decreet voorziet voorts de beperking van het aantal zitjes in de raden van bestuur van intercommunales tot maximum vijftien. Bij amendement wordt daaraan toegevoegd dat de directiecomités bij opdrachthoudende en dienstverlenende samenwerkingsverbanden worden afgeschaft. Die zijn immers samengesteld uit leden van de raad van bestuur.

 

Bron: BELGA

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is