Interimarbeid bij overheid nuttig en nodig

Door Bert Maertens op 16 februari 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

De invoering van uitzendarbeid bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen is een goeie zaak. Het laat de overheid als werkgever toe een snelle oplossing te bieden voor de vervanging van een tijdelijk afwezig personeelslid. Het zorgt ervoor dat de werkdruk voor de andere medewerkers niet ondraaglijk wordt bij afwezigheid van een collega. En het biedt mensen uit kansengroepen en laaggeschoolden de mogelijkheid om ervaring op te doen in het vooruitzicht van een langdurige tewerkstelling. Dat bepleitte Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) vandaag bij de bespreking van een conceptnota van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) in de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement.

"Uitzendarbeid bij de overheid zal steeds de uitzondering blijven. Het is geenszins de bedoeling dat interimarbeid een structureel alternatief wordt voor gewone, langdurige arbeidscontracten", legt Bert Maertens uit. "Maar interimarbeid biedt de overheid als werkgever wel de kans om een plotse of tijdelijke afwezigheid van een medewerker heel snel op te vangen, wat vandaag met de reguliere aanwervingsprocedures helaas niet kan. Denk maar aan de vervanging van bijvoorbeeld een poetsvrouw in het zwembadcomplex dat elke dag moet gepoetst worden. Of aan de opzichter op een containerpark, of de onderhoudsman van een begraafplaats. Besturen kunnen zich niet permitteren dat dergelijke dienstverlening niet of onvoldoende wordt gegarandeerd als gevolg van de tijdelijke afwezigheid van een medewerker."

Ook bij tijdelijke extra taken kan interimarbeid een oplossing bieden. "Met de huidige procedures moet je weken of soms maanden wachten om dringende vacatures in te vullen. Dat is toch niet meer van deze tijd", stelt Maertens.

Goed voor collega's en kansengroepen
Dat de tijdelijke afwezigheid van personeelsleden kan worden opgevangen door uitzendarbeidskrachten is ook goed nieuws voor de andere medewerkers van de dienst. Bert Maertens: "Zo blijft de werkdruk voor die mensen houdbaar en vermijden we een stijgend absenteïsme. Maar ook voor mensen uit kansengroepen en laaggeschoolden biedt de invoering van interimarbeid meer mogelijkheden om jobervaring op te doen bij de overheid. Op die manier kunnen die mensen beter voorbereid deelnemen aan aanwervingsprocedures voor een regulier arbeidscontract."

Weg uit de prehistorie
De invoering van interimarbeid bij de overheid is in feite de omzetting van een EU-richtlijn uit 2008, die beperkingen op uitzendarbeid uitsluit. "Dit land heeft de twijfelachtige eer om samen met Griekenland de enige EU-lidstaat te zijn die nog geen uitzendarbeid bij de overheid toestaat. Daar brengt minister Homans nu gelukkig verandering in. De invoering van interimarbeid bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen, vermoedelijk vanaf medio volgend jaar, is een uitstekende zaak. Het wordt dringend tijd dat we de prehistorie achter ons laten en ook bij de overheid op alle vlakken een moderne bedrijfsvoering kunnen invoeren", besluit Maertens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is