Izegem wordt strenger voor nachtwinkels

Door Bert Maertens op 15 december 2014, over deze onderwerpen: Izegem

De gemeenteraad keurde vanavond een administratieve verordening goed die de uitbating van nachtwinkels en privé-bureaus voor telecommunicatie strenger aanpakt.

Er wordt een vergunningsplicht ingevoerd, wat de stad zal toelaten om beter toe te zien op de uitbating, de openingsuren, sociale zekerheid, brandveiligheid, enz... Er komen ook bepalingen rond overlast en alcoholverkoop. Maar met dit nieuwe reglement wil de stad vooral vermijden dat er een wildgroei aan dit soort zaken komt, of een te grote concentratie op bepaalde plaatsen.

“Op vandaag is er met een drie- à viertal nachtwinkels niet echt een probleem in Izegem”, aldus burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Vandaar dat wij bij de vaststelling van de perimeter waarbinnen nachtwinkels in onze stad kunnen, rekening hebben gehouden met de bestaande toestand. En daardoor ook de Baronstraat in de perimeter is opgenomen. Voor de rest zullen nachtwinkels in de toekomst enkel nog kunnen in het handelscentrum en langs de gewestweg N36, ik denk niet dat de bevolking vragende partij is voor zo'n winkels in de woonwijken. En in de verordening staat ook dat er geen nieuwe nachtwinkel kan komen op minder dan 500 meter van een bestaande. Voor de bestaande zaken komt er een overgangsperiode van drie maanden om zich in orde te stellen.”

Geen belasting invoeren

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) toonde zich alvast erg tevreden. “Ik ben vooral blij dat u de overlast van dit soort zaken erkent. Ik hoop alleen maar dat er, zeker in de beginperiode, extra zal worden gecontroleerd.” Toch vond Sintobin dat de stad Izegem nog verder kan gaan : waarom voert u geen belasting in voor nachtwinkels en dergelijke ? 

Burgemeester Maertens bevestigde dat er inderdaad streng zal worden gecontroleerd. “Al is het ons niet in de eerste plaats om de sanctionering te doen, we willen vooral een stok achter de deur hebben voor als een of andere situatie te gortig zou worden. Het nieuwe reglement laat ons vooral toe om vooraf een grondig onderzoek te doen bij elke aanvraag. Zo zal de kandidaat-aanvrager grondig financieel worden doorgelicht, al is het onderzoek naar de brandveiligheid hier wel het allerbelangrijkste.”

“En wat de belasting betreft die u voorstelt : we zijn te rade gegaan bij o.m. de burgemeester van Antwerpen. Daar voert men inderdaad een belasting in, maar hier is de situatie toch anders. In Antwerpen gaat het bijvoorbeeld ook over de bestrijding van de overlast van sekswinkels, een probleem dat wij hier gelukkig nog niet kennen. We willen het ondernemerschap niet fnuiken en zijn daarom geen voorstander van een belasting.”

Het punt werd unaniem door de raad goedgekeurd, bij afwezigheid van Joke Vermeulen (N-VA), die verontschuldigd was. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is