Letterlijk: "Vertrouwen schenken en zelf creëren"

Door Bert Maertens op 17 december 2014, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

Tijdens de plenaire zitting van het Vlaams Parlement van 16.12.2014 kwam ik tussen over het beleidsdomein Bestuurszaken. Hieronder kunt u de tekst van deze tussenkomst vinden. Klik hier voor een videofragment.

 

"Van Binnenlands Bestuur naar Inburgering en weer naar Binnenlands Bestuur: ik zal het, zoals de heer Kennes, over ambtenarenzaken en de organisatie van onze Vlaamse overheid hebben.

Het regeerakkoord van deze Vlaamse Regering vertrekt van drie V-woorden, toeval of niet: vertrouwen, verbinden en vooruitgaan. Deze kernwoorden kunnen we ook toepassen op de toekomstplannen in het beleidsdomein Bestuurszaken.

Deze regering wil vertrouwen bieden en dat ook duidelijk stellen. Vertrouwen in de burger en in de ondernemer. Vertrouwen in de lokale besturen, met duidelijk minder planlast en rapporteringsverplichtingen, meer verantwoordelijkheden, met het ondersteunen van gemeentefusies op basis van vrijwilligheid, en met het behoud van de groeivoet van het Gemeentefonds, ook in budgettair krappe tijden.

De regering stelt ook duidelijk vertrouwen in de eigen overheidsdiensten en medewerkers, en terecht. Minder planlast en rapporteringsverplichtingen voor onze eigen overheidsdiensten, met bijvoorbeeld de afschaffing van de beheers- en managementovereenkomsten of de integratie ervan in het ondernemingsplan. De Vlaamse overheid moet vertrouwen schenken, maar moet dat uiteraard ook zelf winnen en behouden. En dus moeten we verbinden en vooruitgaan.

We moeten onze eigen ambtenaren met elkaar verbinden. Dat deze regering de verkokering van ons overheidsapparaat aanpakt, kunnen we dan ook enkel toejuichen. We moeten onze Vlaamse overheid met de lokale besturen verbinden, soms letterlijk.

Het is daarom een grote opportuniteit om de eigen interne dienstverlening van de Vlaamse overheid open te stellen voor de steden en gemeenten. Daar moet werk van worden gemaakt.  Er liggen op dat vlak enkele concrete mogelijkheden. Denk maar aan de oprichting van een aankoopcentrale voor de Vlaamse overheidsdiensten waar de lokale besturen ook gebruik van zouden kunnen maken. Andere voorbeelden zijn de IT- en eGov-diensten die de Vlaamse overheid ontwikkelt; of de uitbouw van een interne vastgoedmarkt, waarbij de Vlaamse overheid eigen vastgoed te koop aanbiedt aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten vooraleer de externe markt op te gaan.

We moeten tot slot de Vlaamse overheid met de burger en de ondernemer verbinden. De investeringen in de digitale ontsluiting en de toegang van de overheid langs het unieke loket www.vlaanderen.be is daarbij ontzettend belangrijk. De ambitie om Vlaanderen radicaal digitaal te laten functioneren, is een zeer terechte ambitie, zonder, collega’s van sp.a, achter te laten wie niet meekan op de digitale snelweg waar we ons op bevinden.

Dat radicaal digitaal programma is echt noodzakelijk, willen we blijven vooruitgaan met onze overheid. Het is hoog tijd voor een Vlaamse overheid 2.0, een moderne, transparante, bereikbare, proactieve en efficiënte overheid. Heel wat aangekondigde initiatieven zijn wat dat betreft veelbelovend.

Als we willen vooruitgaan met onze Vlaamse overheid, dan moeten we vertrouwen schenken en zelf creëren. We moeten de overheid met de burger, de ondernemer, het lokaal bestuur en de eigen medewerkers verbinden. Dat is de uitdaging, minister, waar u de komende jaren voor staat. Onze steun hebt u alvast."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is