Minister Homans bevestigt ambitieuze diversiteitsdoelstellingen

Door Bert Maertens op 8 oktober 2014, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

Aanleiding was het vragenuurtje in het parlement, waar de berichtgeving over de diversiteitsscan van de Vlaamse overheid besproken werd.

Voor personen met migratieachtergrond (3,8% eind 2013) en vrouwen in middenkaderfuncties (31%) zit de Vlaamse overheid op schema om de doelstelling in 2015 (respectievelijk 4% en 33%) te halen. Bij vrouwen in topkaderfuncties (21% eind 2013, streefcijfer 33% in 2015) en personen met een handicap of chronische ziekte (1,4% eind 2013, streefcijfer 3%) is de situatie minder rooskleurig.

Ik beklemtoonde dat we voor die eerste twee groepen goed op schema zitten, en bracht aldus wat nuance in het debat. De scan bevat de cijfers maar ook subjectievere criteria. Maar het zijn de cijfers die tellen. En daar zijn we op de goede weg. Bovendien legt de Vlaamse regering in de toekomst de lat voor personen van allochtone afkomst en vrouwen in top- en middenkader zelfs nog hoger. Ik heb de minister opgeroepen om ambitie te blijven tonen en de pijnpunten aan te pakken. Zo moeten de diensten veel meer een beroep doen op de consulenten van de VDAB die actief op zoek gaan naar mensen uit kansengroepen wanneer er vacatures zijn. Maar ook de diversiteitsdienst zelf moet meer expertise ter zake uitdragen. De minister mag ook elk afzonderlijk beleidsdomein en elke minister voor zijn of haar verantwoordelijkheid stellen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is