Nederland nu aan zet voor versoepeling regels estuaire vaart

Door Bert Maertens op 25 september 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken
Bert Maertens - foto: Anne Deknock

BRUSSEL – Nog deze maand verwacht Vlaanderen het antwoord van Nederland op het voorstel om het Koninklijk Besluit Estuaire Vaart te versoepelen. Een versoepeling van dit KB is nodig om de estuaire vaart concurrentiëler te maken. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) in antwoord op een parlementaire vraag hierover aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). 

Estuaire vaart (met versterkte binnenvaartschepen langs de kustlijn varen naar de Westerschelde) biedt nieuwe perspectieven voor de toekomst. Het maakt goederentransport, bijvoorbeeld tussen de haven van Zeebrugge en de haven van Gent en Antwerpen, vlotter en efficiënter. Als logistieke draaischijf van West-Europa moet Vlaanderen nu al investeren in de logistiek van de toekomst.

Het huidige KB Estuaire Vaart is echter zeer streng geformuleerd en een versoepeling van de bemannings- en technische vereisten voor schepen dringt zich op. Dat zal de estuaire vaart concurrentiëler maken, zodat de haven van Zeebrugge beter verbonden wordt met andere havens en ons sterk uitgebouwd Vlaams binnenvaartnetwerk”, zegt Bert Maertens.

In mei 2017 werd een eerste voorstel met wijzigingen aan het KB Estuaire Vaart afgewerkt. Enkele aspecten die voor versoepeling in aanmerking komen zijn onder meer de vereisten inzake stabiliteit en voortstuwing van het schip. Maar ook de klassevereisten voor de machine-installaties en de categorieën van schepen waarvoor een risico- analyse verplicht is, wordt bekeken.

Aangezien het betreffende traject ook door Nederlandse wateren gaat, moeten deze wijzigingen worden voorgelegd aan Nederland. “Concreet wordt het voorstel met Nederland besproken in de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart. Nederland is momenteel de voorgestelde tekstwijzigingen aan het bestuderen. De minister verwacht een eerste reactie in de loop van deze maand”, zo weet Bert Maertens. Aangezien het over technische regelgeving gaat moet het voorstel ook nog bij Europa worden aangemeld.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is