Nieuwe uitbreiding voor Krommebeekbos Roeselare

Door Bert Maertens op 9 januari 2018
Nieuwe uitbreiding voor Krommebeekbos Roeselare

ROESELARE - Deze winter wordt bijna vijf hectare bos aangeplant voor de aanleg van het Krommebeekbos, één van de twee stadsrandbossen in wording. De inrichting van wegenis in het Bergmolenbos, het andere stadsrandbos, zal dit jaar gebeuren. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger en Izegems burgemeester Bert Maertens (N-VA) in antwoord op een parlementaire vraag aan minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V).

Bert Maertens: “De regio Roeselare-Izegem-Tielt is één van de minst beboste gebieden van Vlaanderen. We kunnen dan ook enkel toejuichen dat deze Vlaamse regering blijft investeren in meer bos in onze streek. Ik zal er de komende jaren bij de regering voor ijveren om nog meer inspanningen te leveren, samen met de gemeentebesturen. Wanneer we met de burgemeesters van Midden-West-Vlaanderen werken aan een gezamenlijke visie over de ruimtelijke ordening in onze streek, dan moet wat mij betreft meer bos daar zeker onderdeel van zijn. Ook in mijn eigen stad Izegem zie ik daartoe nog verschillende mogelijkheden, met een potentiële uitbreiding van Wallemote-Wolvenhof, het Merelbos en het Rhodesgoed.

Nieuwe aanplantingen Krommebeekbos

In 2012 maakte de stad Roeselare samen met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) een masterplan voor de aanleg en inrichting van twee stadsrandbossen. Het Bergmolenbos situeert zich tussen de Rijksweg, de Moorseelsesteenweg, de Dadizeleleenstraat en de Meensesteenweg en wordt op termijn 135 ha groot. Het Krommebeekbos ligt tussen de Beversesteenweg, de Krommebeek en de Ardooisesteenweg en ten zuiden van de dorpskern van Beveren en wordt 35 ha groot.

Het Bergmolenbos werd vorige winter 6,4 hectare groter. De beplanting in het Krommebeekbos was op vraag van de stad Roeselare uitgesteld tot het najaar. Dit om plantacties met onder andere de scholen beter te kunnen organiseren. Minister Schauvliege bevestigde me nu dat er deze winter 4,8 hectare in het Krommebeekbos bebost zal worden”, verduidelijkt Bert Maertens. “In totaal gaat het om vijf percelen. Het verontrust me wel dat er vorig jaar geen aankoopakten verleden zijn voor het Bergmolen- of het Krommebeekbos. Meer bos in onze regio is een absolute must. We moeten daar dringend werk van maken. Het mag niet bij visie en intenties blijven.

Investeren in toegankelijkheid

ANB wil ook de toegankelijkheid van de twee stadsrandbossen verbeteren. “Dit omvat onder meer het graven van grachten, de aanleg van poelen, het ophogen en profileren van wandelpaden, het oplossen van de afwateringsproblematiek en het afbreken van een loods. Het bestek voor de aanleg van wegenis en bijhorende grondwerken in het Bergmolenbos is aanbesteed. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de planning van de aannemer worden de werken uitgevoerd in de loop van dit nieuwe jaar”, aldus Bert Maertens.

Wij zijn zeer tevreden dat het Krommebeekbos in 2018 verder uitgebreid zal worden. Voor Roeselare is de uitbreiding van de twee stadsrandbossen zeer belangrijk”, zo besluit Lieve Lombaert, gemeenteraadslid voor N-VA Roeselare. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is