Ongelijkheid bij loopbaanonderbreking lokale besturen aangepakt

Door Bert Maertens op 6 juli 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken
Bert Maertens - foto: Anne Deknock

BRUSSEL – Het Vlaams Parlement heeft vandaag een voorstel van decreet goedgekeurd dat de ongelijkheid bij loopbaanonderbreking tussen personeelsleden van lokale besturen wegwerkt. Het voorstel is een initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA). 

“Momenteel is het zo dat gemeente- en provinciepersoneel loopbaanonderbreking of vermindering van arbeidsprestaties kan afdwingen bij zijn of haar werkgever, zijnde de stad, gemeente of provincie”, aldus Bert Maertens. Maar voor OCMW-personeelsleden, of medewerkers van OCMW-verenigingen,  autonome gemeentebedrijven (AGB’s), autonome provinciebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) bestaat dit afdwingbaar recht vandaag niet. Zij hebben enkel recht op loopbaanonderbreking of op vermindering van arbeidsprestatie, wanneer hun bestuur dat opneemt in de rechtspositieregeling voor haar personeel. “Dat dit voor deze personeelsleden geen direct afdwingbaar recht is, is een ongelijkheid die we willen wegwerken”, aldus Ward Kennes (CD&V). “Door dit decreet krijgt het personeel van alle besturen die op lokaal en provinciaal niveau actief zijn, dezelfde rechten op het vlak van loopbaanonderbreking en vermindering van arbeidsprestaties.”

Hervorming naar zorgkrediet

Dit decreet kadert in de hervorming van het stelsel van loopbaanonderbreking naar zorgkrediet. In het kader van de Zesde Staatshervorming is Vlaanderen sinds 1 juli 2014 bevoegd om voor haar personeel een eigen stelsel van loopbaanonderbreking uit te werken. “Op 2 september 2016 gaat het Vlaams zorgkrediet van start, waarmee personeelsleden hun loopbaan tijdelijk deels of helemaal kunnen onderbreken. Hiermee willen we een betere combinatie tussen beroeps- en gezinsleven mogelijk maken”, aldus Marnic De Meulemeester (Open Vld). “Dit decreet zorgt er nu voor dat ook personeelsleden van OCMW’s, AGB’s en IGS hiervan gebruik zullen kunnen maken”, zo besluit Bert Maertens. 

 

Bekijk hieronder mijn tussenkomst hierover tijdens de plenaire zitting van het Vlaams Parlement van 6 juli 2016:

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is