Ook uitrit Roeselare Haven op de E403 wordt helemaal vernieuwd

Door Bert Maertens op 26 december 2014, over deze onderwerpen: Izegem, Mobiliteit en Openbare Werken

ROESELARE - In 2017 zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het op- en afrittencomplex Roeselare Haven helemaal vernieuwen. Er komen drie extra doorsteken om de verkeersdoorstroming grondig te verbeteren. Dit meldt Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens van N-VA. 

Ook uitrit Roeselare Haven op de E403 wordt helemaal vernieuwd

Bert Maertens, die tevens burgemeester van Izegem is, vernam deze informatie na een parlementaire vraag aan minister van openbare werken en mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Het gaat hier om de uitrit nummer 7 op de E403, ter hoogte van het kanaal Roeselare-Leie, pal op de grens van Roeselare met Izegem. Aan beide zijden van de snelweg mondt de uitrit uit op de N382c, waar het verkeer geregeld wordt met verkeerslichten. Maar er zijn geen uitwijkmogelijkheden voor het rechts afslaand verkeer.

Extra doorsteken

Daarom zullen er drie extra doorsteken worden aangelegd, waarop het rechts afslaand verkeer zal kunnen rijden zonder aan de verkeerslichten te staan. Bert Maertens : “Het detailontwerp van deze bypasses wordt opgemaakt in 2015, zo deelde de minister me mee. De effectieve aanleg kan dan pas volgen na aflevering van de stedenbouwkundige vergunning en na het doorlopen van de gunningsprocedure. En er moet uiteraard ook in voldoende budget voorzien worden. Minister Weyts verwacht de eigenlijke uitvoering van de werken in 2017.”

Carpoolparking

Schepen Kurt Himpe van Izegem ijvert ook al jaren voor een uitbreiding van de huidige carpoolparking onder de E403 op deze plaats. De minister bevestigde in zijn antwoord dat de carpoolparking een hoge bezetting kent (105% in 2014) en een uitbreiding zeker gewenst is. Een mogelijke piste is een nieuwe carpoolparking in te richten langs de afgesneden oeverweg, parallel aan de Graankaai in Roeselare. Maar alvorens dit gerealiseerd kan worden, moet AWV eerst nog in overleg treden met de bevoegde instanties over de inpasbaarheid van een carpoolparking in een zone voor watergebonden bedrijven.

Ondertussen blijven de werken op de uitrit 6 Roeselare-Rumbeke maar aanslepen en aanslepen. Het is ondertussen al meer dan 9 maanden dat de hinder op dit vitale knooppunt blijft duren. De werken hadden normaal begin november klaar moeten zijn, maar een bijgestelde einddatum is nog niet meegedeeld.

Bron: redactie KW/JRE op kw.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is