Opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk start niet voor eind 2018

Door Bert Maertens op 29 december 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Midden 2017 moet er duidelijkheid zijn over de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk, dat een cruciale rol speelt in de uitbouw van de Seine-Scheldeverbinding via de Leie. De opwaardering van het kanaal start ten vroegste eind 2018.

Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

Het kanaal verbindt de Schelde met de Leie en vertegenwoordigt een jaarlijkse trafiek van meer dan 1 miljoen ton. Drie kleine sluizen in Kortrijk vormen momenteel een flessenhals op het kanaal.

Momenteel loopt voor het kanaal een verkenningsfase. Daarin overlegt waterwegbeheerder W&Z via klankbordgroepen of bilateraal met verschillende stakeholders en betrokken besturen. Eens deze fase in 2016 beëindigd is, start het onderzoekstraject. Tegen midden 2017 moet daaruit de beste oplossing gefilterd worden. Dat voorkeursscenario moet vervolgens leiden tot één of meer projectbesluiten, die ten vroegste in het najaar van 2018 door de Vlaamse regering worden vastgesteld. Pas daarna kan sprake zijn van een concrete uitvoeringsfase. De projecttiming kan tijdens het verloop van de studie nog worden bijgesteld.

De kosten voor de opwaardering van het kanaal worden geraamd op 75 miljoen euro.

 

Bron: flows.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is