“Park kasteel Blauwhuis in 2017 open voor publiek”

Door Bert Maertens op 23 december 2016, over deze onderwerpen: Izegem

IZEGEM - Het budget voor 2017 heeft weinig grote verrassingen in petto. De Marktstraat wordt komend najaar heraangelegd en Eperon d’Or moet de deuren open. Het grootste nieuws had burgemeester Bert Maertens in petto. “We zullen er alles aan doen om het park van het kasteel Blauwhuis in 2017 open te stellen voor het publiek.”

In 2017 moet het nieuwe sportcomplex op de site Krekel Zuid vorm krijgen. “De eerste steen wordt in januari gelegd en we plannen ook een studie rond de toekomst van ons stedelijk zwembad”, legt schepen van Financiën Tom Verbeke (N-VA) uit. “De site Rebry zal volgend jaar ook zijn nieuwe vorm aangemeten krijgen en eens het buurtgebouw op de Bosmolens in het voorjaar afgewerkt is, zullen we ook daar speelpleinwerking organiseren.”

Op cultureel vlak wordt vooral uitgekeken naar de opening van Eperon d’Or. “Die werken zitten volledig op schema”, klinkt het. “Om de collectie van de openbare bibliotheek verder uit te bouwen, hebben we 112.000 gereserveerd. Om de programmatie van De Leest te voeden, ligt 210.000 euro klaar. Evenveel als dit jaar.” Izegem roept ook een thesiswedstrijd in het leven voor studenten die (delen van) Izegem meenemen in hun eindwerk.

60.000 bloembollen

Tom Verbeke benadrukt dat Izegem feestelijkheden zal blijven organiseren en ondersteunen. “Zo hebben we 57.000 euro veil voor het Wereldfestival en bekijken we hoe we Isotopia nog anders kunnen invullen. Op die manier willen we ervoor zorgen dat de toeschouwers van het vroegere Herstmuziekfestival ook hun gading vinden.”

Ook op vlak van groen in de stad wordt niet stilgezeten. “We zullen alle rotondes aanpakken en er komt een groene verbinding tussen Eperon d’Or en het stadscentrum. We willen ons eigen groenpatrimonium verrijken met bloembollen. Liefst 60.000stuks gaan er in de grond.”

Op vlak van financiën wordt de schuld verder afgebouwd. “De opcentiemen verhogen we niet. De dotatie voor het OCMW gaat met 300.000 euro naar beneden, zonder de dienstverlening in gedrang te brengen.”

Er komen ook enkele handelskernversterkende maatregelen. “De Marktstraat wordt in het najaar 2017 zeker opnieuw aangelegd. En via een subsidie zullen we concrete acties doen om ons handelsleven aan te zwengelen.” Voor de bedrijventerreinen in Izegem komt er een vereniging die het management op zich zal nemen. “Zo worden alle bedrijven onder één koepel verenigd en kunnen ze samen nadenken over een betere mobiliteit en beeldkwaliteit.”

Rotonde Leenstraat

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) weerlegt ook de kritiek op Visie 2030 die de oppositie gaf. “In mei kregen we de opdracht om de voorstellen te realiseren of in gang te zetten. Wat het Baertshof betreft, zijn we al in gang geschoten. Drie bureaus hebben meegestreden voor de opmaak van een masterplan, maar daar volgen eind januari meer details over.”

“We hebben al de koppen bijeen gestoken met het Agentschap Wegen & Verkeer over de ontsluiting van de bedrijvenzone aan de Ambachtenstraat en de by-pass aan de Abelestraat. AWV onderzoekt dit, maar wil dit koppelen aan een studie rond de rotonde aan de Leenstraat. Straks komen er nog eens 300 woningen bij aan De Mol. Die zullen deze rotonde ook moeten gebruiken. AWV wil hier gerichte maatregelen nemen.”

Ook het dossier Blauwhuis zit in een stroomversnelling, zo blijkt. “We zijn al een tijdje met succes met de eigenaars aan het spreken rond een samenwerkingsovereenkomst. Wij willen een passende privé-invulling van het kasteel, gekoppeld aan een openbaar park. Dit moet op zeer lange termijn zo blijven.”

“Er staat nu geen bedrag in het budget ingeschreven omdat wij niet van plan zijn om hiervoor te betalen. Normaal zullen we op erg korte termijn tot een akkoord komen. Schrijf maar op: in de loop van 2017 moet het park van kasteel Blauwhuis opengesteld kunnen worden.”

 

Bron: Philippe Verhaest - Foto Frank, KW De Weekbode Izegem, 23.12.2016, p. 10

 

KW De Weekbode Izegem, 23.12.2016, p. 10

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is