Precieze gevolgen Leiewerken Wevelgem vanaf medio 2017 duidelijker

Door Bert Maertens op 9 november 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken
Bert Maertens - Foto Anne Deknock

BRUSSEL – De Leiewerken in Wevelgem zullen een grotere impact hebben dan algemeen wordt aangenomen. Dit concludeert Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) na enkele parlementaire vragen over het onderwerp aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). Maar wat de precieze gevolgen van de werken zal pas vanaf medio volgend jaar duidelijker worden.

 

 

In het kader van het Seine-Scheldeproject, dat de Leie geschikt wil maken voor grotere vaartuigen, plant de Vlaamse overheid ook in Wevelgem belangrijke werkzaamheden. De projectwebsite www.seineschelde.be maakt melding van de vernieuwing van de brug tussen Wevelgem en Lauwe en de verdieping van de Leie. “Maar de Leiewerken op het grondgebied van Wevelgem houden zeker meer in dat dit”, stelt Bert Maertens. “Zo is er ook de aanleg van oeververdedigingen en een passeerstrook. De minister bevestigde me dat de precieze afmetingen en de locatie van de passeerstrook voor klasse Vb-schepen (4.500 ton) tegen half 2017 duidelijker zal worden."

Bochtverbredingen

De loop van de Leie ter hoogte van Wevelgem – Lauwe – Marke is zeer bochtig en moet worden aangepast om scheepvaart met grotere schepen toe te laten. “Er is hierbij echter geen sprake van grote rechttrekkingen of bochtafsnijdingen, maar eerder van relatief beperkte bochtverbredingen met een maximale verbreding in de ordegrootte van 10 à 20 meter."

Ook is het de bedoeling om, waar mogelijk, nieuwe oevers op een natuurvriendelijke manier aan te leggen. “Dit gebeurt volgens de principes van de Natuur-technische Milieubouw, waarbij vooroevers, plasbermen, drasbermen, enz. worden aangelegd. De realisatie van dergelijke oevers neemt onvermijdelijk ook extra ruimte in beslag.

Dit alles zal natuurlijk gevolgen hebben voor de jaagpaden en de omgeving. “Voorlopig zijn er geen elementen die duiden op een substantiële impact op de natuurgebieden Leiebos en Leiekant – ’t Schrijverke, maar onteigeningen zijn in dit verband niet uit te sluiten. Deze zullen, indien noodzakelijk, in elk geval zo beperkt mogelijk gehouden worden en zullen zeker geen betrekking hebben op woningen of bedrijfspanden”, zo besluit Bert Maertens. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is