Private partner bereid subsidie voor Intercommunale Kustreddingsdienst bij te passen

Door Bert Maertens op 13 juni 2017, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken, Mobiliteit en Openbare Werken

BRUGGE - Een private partner is bereid substantieel bij te dragen tot de financiering van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). Dat heeft Vlaams minister voor Toerisme Ben Weyts geantwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA). Maertens hekelt de houding van de West-Vlaamse deputatie, die enkel een subsidie-engagement heeft tot 2018.

West-Vlaanderen past jaarlijks 250.000 euro bij in de kosten van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). Dat is een substantiële bijdrage. Vlaanderen voorziet jaarlijks 120.000 euro en de gemeenten 107.000 euro - al geven die wel nog samen 4 miljoen euro uit aan het uitbetalen van lonen. Er zijn ook al enkele private partners

Tegen eind 2018 moeten de provincies zich terugtrekken uit intercommunale samenwerkingsverbanden. Dit betekent dat ook de provincie West-Vlaanderen zich tegen eind volgend jaar uit de IKWV moet terugtrekken. Dit leidt tot heel wat ongerustheid bij de intercommunale, de reddingsdiensten en de kustgemeenten. "Toch is die ongerustheid nergens voor nodig", zegt Maertens. "De provincie kan de IKWV perfect via een toelage verder ondersteunen, net zoals de Vlaamse overheid dit doet en zoals de provincie dit trouwens ook doet voor veel andere organisaties."

Bovendien zou een private partner klaar staan om een substantiële bijdrage te leveren.

"De kustreddingsdienst heeft helemaal geen baat bij politieke spelletjes van de West-Vlaamse deputatie. Als het provinciebestuur de veiligheid écht belangrijk vindt, stopt ze het gehakketak en geeft ze IKWV vanaf 2019 een subsidie. Punt", aldus minister Weyts.

De West-Vlaamse deputatie is niet opgezet met die reactie. Eerste gedeputeerde Guido Decorte en gedeputeerde voor Toerisme Franky De Block reageren: "De West-Vlaamse Deputatie speelt helemaal geen politieke spelletjes in de financiering van de kustreddingsdienst. Wel integendeel, de provincie was één van de stichters van het IKWV. Het is niet onze beslissing en zeker niet onze wil of keuze om terug te treden uit deze intercommunale. En ondanks die verplichting om terug te treden eind 2018, zullen we met volle overtuiging ons engagement voor zowel 2017 als 2018 nakomen. Dit betekent een substantiële bijdrage van 250.000 euro voor 2017 en voor 2018. Vanaf 2019 is het dan aan de volgende Provincieraad om te beslissen hoe de kustreddingsdienst verder kan worden o ndersteund."

 

Bron: Belga

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is