Private partner wil kustreddingsdienst mee financieren

Door Bert Maertens op 13 juni 2017, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken, Mobiliteit en Openbare Werken
Bert Maertens - foto: Anne Deknock

BRUSSEL – Een private partner is bereid substantieel bij te dragen tot de financiering van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) vandaag van minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. “Ik juich toe dat een private partner substantieel wil bijdragen tot de financiering van de IKWV”, zegt Bert Maertens. “Maar ik betreur tegelijk de politieke spelletjes die de West-Vlaamse deputatie in dit dossier speelt en waarvan de burger het slachtoffer dreigt te worden.

Op dit ogenblik heeft IKWV vier financieringsbronnen. “De Vlaamse overheid draagt jaarlijks 120.000 euro bij; de kustgemeenten zorgen voor 107.500 euro werkingsmiddelen en betalen de lonen van de redders (zo’n 4 miljoen euro); ook private partners en sponsors dragen hun steentje bij. Ten slotte is er de provincie West-Vlaanderen die 250.000 euro bijdraagt”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA). 

Tegen eind 2018 moeten de provincies zich terugtrekken uit intercommunale samenwerkingsverbanden. Dit betekent dat ook de provincie West-Vlaanderen zich tegen eind volgend jaar uit de IKWV moet terugtrekken. De indruk wordt gewekt dat de provincie van de gelegenheid gebruik wil maken om de IKWV niet langer te ondersteunen. Dit leidt tot heel wat ongerustheid bij de intercommunale, de reddingsdiensten en de kustgemeenten. “Toch is die ongerustheid nergens voor nodig”, zegt Bert Maertens “De provincie kan de IKWV perfect via een toelage verder ondersteunen, net zoals de Vlaamse overheid dit doet en zoals de provincie dit trouwens ook doet voor veel andere organisaties.” 

Minister Weyts zit volgens Bert Maertens trouwens helemaal op dezelfde lijn. “De kustreddingsdienst heeft helemaal geen baat bij politieke spelletjes van de West-Vlaamse deputatie. Als het provinciebestuur de veiligheid écht belangrijk vindt, stopt ze het gehakketak en geeft ze IKWV vanaf 2019 een subsidie. Punt. Trouwens, de N-VA-fractie in de provincieraad heeft dit reeds verschillende malen beklemtoond.

Bovendien blijkt uit het antwoord van de minister dat een private partner bereid is om haar bijdrage te vergroten en zo de toekomst van de IKWV te verzekeren. “Deze partner klopte eerst aan bij de IKWV zelf, maar vond daar geen gehoor. Gelukkig was minister Weyts wel bereid om het voorstel te bekijken. Het is niet te begrijpen dat een commerciële partner die klaarstaat om extra te investeren, niet gehoord wordt”, zucht Cathy Coudyser. 
Hopelijk rijpen de geesten binnen het provinciebestuur voldoende om de toekomst van IKWV ook na eind volgend jaar te garanderen”, besluiten de Vlaamse volksvertegenwoordigers. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is