Project Stadsvaart doet vracht over het Brugse water vervijfvoudigen

Door Bert Maertens op 8 augustus 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken
Project Stadsvaart doet vracht over het Brugse water vervijfvoudigen

BRUGGE – De hoeveelheid vracht die binnenschepen elk jaar langs de Brugse Ringvaart vervoeren zal tegen 2035 vijf keer groter zijn dan vandaag het geval is, als gevolg van de grote infrastructuurwerken die er binnenkort worden uitgevoerd. Het netto batig resultaat van de investeringen in het project ‘Stadsvaart’ bedraagt 24 miljoen euro. Dat blijkt uit de net afgeronde maatschappelijke kosten-batenanalyse. Intussen is er ook meer nieuws over de voorkeurscenario’s. Analyses resulteren in een voorkeur voor een hoge brug ten noorden van de Steenbruggebrug en een nieuwe Dampoortsluis opwaarts van de huidige. Het is nu aan de Vlaamse regering om een definitieve beslissing te nemen over de verder uit te werken alternatieven. Dit alles kwam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) te weten na parlementaire vragen aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

In november 2014 ging de studie voor het project Stadsvaart Brugge van start, met als doel de knelpunten  voor doorvarende schepen weg te werken. Prioritair hierbij is de vervanging of vernieuwing van de Steenbruggebrug en de Dampoortsluis.

De start van de werken zelf is voor volgend jaar. Maar intussen werden er al heel wat administratieve procedures doorlopen”, legt Bert Maertens uit. “De eerste fase van het project-MER (milieueffectenrapport) voor de Steenbruggebrug werd op 6 maart bekrachtigd. Het strategische MER voor de Dampoortsluis ligt momenteel ter bekrachtiging voor bij de dienst MER.

Grote maatschappelijke winst

Ook de maatschappelijke kosten-batenanalyse werd intussen voltooid. “Hieruit blijken de grote voordelen die het project Stadsvaart zal hebben: het jaarlijks aantal beroepsschepen in Brugge zal tegen 2035 verdrievoudigen en de jaarlijks vervoerde tonnage zal vervijfvoudigen. Het netto batig resultaat bedraagt maar liefst 24 miljoen euro”, verduidelijkt Bert Maertens. “Investeren in binnenvaart loont dus overduidelijk en blijft broodnodig. Want elk transport langs het water haalt een pak vrachtwagens van de weg. Dat is goed voor het milieu en zorgt voor minder file.

Hoge brug en Dampoortsluis op nieuwe locatie

Uit de multicriteria-analyse (waarbij verschillende alternatieven met elkaar worden vergeleken) voor de vernieuwing van de Steenbruggebrug blijkt een voorkeur voor een hoge brug gelegen ten noorden van de huidige brug. De stuurgroep Stadsvaart heeft de voorkeur voor deze brugvariant intussen bekrachtigd. Inzake de vernieuwing van de Dampoortsluis leidt de analyse tot een voorkeur voor een sluislocatie opwaarts van de huidige sluis. “De stuurgroep Stadsvaart vraagt evenwel bijkomend onderzoek naar een aantal knelpunten vooraleer deze voorkeur wordt bekrachtigd. Het is nu aan de Vlaamse regering om te beslissen over de verder uit te werken alternatieven”, zo besluit Bert Maertens. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is