Reactie stadsbestuur op '30 vensters op Izegem'

Door Bert Maertens op 15 december 2016, over deze onderwerpen: Izegem

Het stadsbestuur van N-VA en sp.a stelt met plezier vast dat de oppositiepartijen het stadsbudget 2017-2019 aangrijpen om een reeks positieve beleidsvoorstellen te lanceren. We hebben altijd gezegd dat we goeie voorstellen van de oppositie zouden steunen indien haalbaar en we zullen dit ook zo doen.

Deze bestuursmeerderheid is zeker bereid om enkele nieuwe voorstellen te onderzoeken op hun haalbaarheid en betaalbaarheid, zoals bijvoorbeeld de invoering van een mantelzorgpremie, het voorzien in AED-toestellen (er komen er volgend jaar sowieso twee bij), ethisch beleggen en een visieplan over de toekomst van onze kerkgebouwen.

We willen er echter wel op wijzen dat heel wat van de voorstellen die de oppositie nu doet al gerealiseerd, in uitvoering of gepland zijn in 2017 en volgende jaren. Als de oppositie het budget en de dossiers van het schepencollege goed zou gelezen hebben, dan zou ze dat wel weten. Het gaat onder meer over:

  • Een jaarlijkse actie Grote Kuis bestaat al met de zwerfvuilactie, maar vanaf volgend jaar belonen we ook straten die hun buurt net houden met een buurtfeestcheque, in het kader van de versterkte wijkwerking en Hart voor je buurt;
  • Een functioneel e-loket waar je zo veel mogelijk documenten van thuis uit kunt afprinten is vandaag in volle uitbouw, de softwarepakketten daarvoor zijn aangekocht en al gedeeltelijk geïmplementeerd. Vandaag al kan je bijvoorbeeld een uittreksel samenstelling gezin, bewijs van woonst, nationaliteitsbewijs, bewijs aangifte adreswijziging, enz. op die manier ontvangen, met enkele drukken op de knop. In de nabije toekomst komen daar nog andere attesten bij, zoals bijvoorbeeld de geboorteakte;
  • Het onthaal van de sportdienst wordt in 2017 verbouwd tot een functioneel loket waar burgers vlot in contact kunnen komen met de sportdienstverantwoordelijken. Daartoe staat er voldoende geld in het budget voor volgend jaar;
  • De drugproblematiek in onze stad wordt zeer duidelijk aangepakt, met o.a. het flexteam van de politie dat drugdealers opspoort en aanpakt. Enkele maanden geleden is zoals bekend ook een werkgroep drug- en alcoholpreventie gestart, die in samenwerking met de scholen, horeca, de jeugdwelzijnswerker, politie en de gezondheidszorgsector een preventiebeleid uitwerkt;
  • Een jaarlijks budget voor de heraanleg van voetpaden is er al, staat letterlijk in het budget. Daarnaast is er vandaag ook al in een budget voorzien voor de heraanleg en verfraaiing van de stadsparkings, zoals de oppositie vraagt. Denk maar aan de heraangelegde parkings aan het oude goederenstation en de Kunstacademie in de Kruisstraat of aan de parking in de Meensestraat die volgend jaar helemaal opnieuw ingericht wordt;
  • Investeren in fietsvoorzieningen en –stallingen doen we waar mogelijk en opportuun, bijvoorbeeld met nieuwe fietsrekken in de te vernieuwen Marktstraat en aan Eperon d’Or en met de aanleg van een bakfietsparking aan de St-Rafaëlsschool en in de heraan te leggen Marktstraat;
  • Enz. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is