Ruim vier procent Vlaamse kabinetsmedewerkers heeft migratieachtergrond

Door Bert Maertens op 30 november 2014, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

Meer dan 4 procent van de kabinetsmedewerkers van de Vlaamse regering heeft een migratieachtergrond. Hiermee scoren de ministers beter dan de Vlaamse administratie en bereiken ze zelf het streefcijfer dat de Vlaamse overheid zich had gesteld. Dit blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA) opvroeg. Voor personen met een handicap scoren de kabinetten even goed (of even slecht) als de ambtenaren, maar is er ook nog werk aan de winkel.

De Vlaamse overheid streeft naar 4 procent personeelsleden met een migratieachtergrond tegen eind 2015. Volgens de meest recente cijfers zijn er dat effectief 3,1 procent. De kabinetten van de Vlaamse ministers doen met 4,4 procent beter dan de administratie.

Voor vrouwen in managementsfuncties doen de ministeriële kabinetten het met 27,3 procent ook vrij goed. Het streefcijfer voor die categorie bedraagt 33 procent. Bij de Vlaamse administratie zijn actueel 21 procent vrouwen in topkaderfuncties en 31 procent vrouwen in middenkaderfuncties aan de slag.

Met slechts 1 procent medewerkers met een handicap scoren de kabinetten, net als de administratie (1,4 procent), beduidend onder het vastgelegde streefcijfer van 3 procent. 
"De tewerkstelling van personen met een handicap bij de overheid en de kabinetten blijft duidelijk een pijnpunt. Het staat buiten kijf dat de overheid op dat vlak inspanningen levert, onder meer met budgetten voor werkplekaanpassingen en tewerkstellingspremies voor diensten die medewerkers met een handicap in dienst nemen. Maar deze inspanningen blijken nog steeds onvoldoende. Ik roep de ministers van de Vlaamse regering op om ook op dit vlak het goede voorbeeld te geven. Want een arbeidshandicap hoeft zeker niet minder productief en kwaliteitsvol werk met zich mee te brengen, integendeel", zegt Maertens.

Bron: Kristof Vanhoutte (Belga)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is