RUP Fort Lapin mag Stadsvaart niet hypothekeren

Door Bert Maertens op 12 oktober 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken
Bert Maertens - foto: Anne Deknock

BRUGGE – De Vlaamse overheid onderzoekt hoe het Project Stadsvaart inpasbaar is in het RUP Fort Lapin, zodat de herstart van het RUP geen hypotheek legt op de realisatie van het project. Dit bevestigde Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) deze namiddag in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement aan Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA), die een parlementaire vraag over het dossier stelde. Ook gaf de minister aan dat er bijkomend onderzoek is om een definitieve keuze te maken tussen de twee overgebleven mogelijke locaties voor de nieuwe Dampoortsluis.

Recent besloot Stad Brugge het RUP Fort Lapin, dat sinds 2014 omwille van het Project Stadsvaart on hold stond, nieuw leven in te blazen. De Stad wil hierin de toekomstige ontwikkeling van het gebied Fort Lapin (tussen R30, Havenstraat, Pannebekestraat en Koolkerkse Steenweg-Noorweegse Kaai) onderzoeken. “Het stadsbestuur liet verstaan dat een verbreding van de Ringvaart op deze locatie geen optie meer is. Dit verengt de keuzemogelijkheden voor de opwaardering van de waterweg”, aldus Bert Maertens. “Toch verzekerde de minister me dat er wordt bekeken hoe het Project Stadsvaart in het RUP inpasbaar is.

Twee locaties nieuwe sluis verder onderzocht

Minister Weyts bevestigde ook dat het nog steeds de bedoeling is de beide mogelijke locaties voor de nieuwe Dampoortsluis verder te onderzoeken (afwaarts de Krakelebrug en aan de Kruisvest). Dit bijkomend onderzoek houdt onder meer studies in over de impact op het grondwater en op erfgoed. “Ook de impact van het alternatief afwaarts de Krakelebrug op het rioleringsstelsel en op de afwatering van de Reien dient nader onderzocht te worden. Omdat bij dit alternatief het kanaalpeil 1,8 meter zou stijgen over een afstand van circa 1,2 km, moet ook de impact op de waterkeringen verder bekeken worden”, zo besluit Bert Maertens.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is