Stadsrandbossen krijgen verder vorm

Door Bert Maertens op 18 oktober 2016

ROESELARE - De stadsrandbossen rond Roeselare worden deze winter verder uitgebreid. In de zomer volgt de verdere inrichting van de bossen.

Het Bergmolenbos wordt op termijn 135 hectare groot, het Krommebeekbos 35 hectare. De afgelopen zes jaar kon het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 30 hectare grond voor de twee stadsrandbossen verwerven voor 1.681.000 euro. Deze maand bepaalt het ANB, samen met het stadsbestuur, welke eigenaars opnieuw benaderd zullen worden met het oog op de verdere aankoop van gronden. Alle gronden in het Krommebeekbos die eigendom zijn van ANB en die vrij zijn van gebruik, worden deze winter bebost. "Dit gaat om gronden waarop bijvoorbeeld geen landbouwactiviteit meer plaatsvindt. In totaal gaat het om 12,41 hectare", zegt de Izegemse burgemeester Bert Maertens (N-VA). Ook het Bergmolenbos wordt komende winter verder aangeplant. Daar is sprake van een vijftal hectare te beplanten gronden. De eigendommen die deze winter niet worden beplant, worden aangepakt in 2017-2018. Ook wordt werk gemaakt van de inrichting van de bossen. De kostprijs wordt geraamd op 325.000 euro. Als alles volgens plan verloopt, zullen de werken uitgevoerd worden in de zomer van 2017. "Dit zal de toegankelijkheid van het bos verbeteren. Voor de realisatie van een wandellus tussen de Babilliestraat en de oude spoorweg Roeselare-Menen werd trouwens via gebruiksruil een aantal doorgangen bedongen", besluit Maertens.

 

Bron: CDR op hln.be; Het Laatste Nieuws/Mandelstreek, 18.10.2016, p. 21

 

Het Laatste Nieuws/Mandelstreek, 18.10.2016, p. 21

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is