Stadsrandbossen Roeselare krijgen verder vorm

Door Bert Maertens op 17 oktober 2016
Bert Maertens - foto: Anne Deknock

ROESELARE - Deze winter worden de stadsrandbossen rond Roeselare verder uitgebreid, met nieuwe aanplantingen in het Krommebeekbos en het Bergmolenbos. Volgende zomer volgt dan de verdere inrichting van de bossen. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Izegem Bert Maertens (N-VA) in antwoord op een parlementaire vraag aan minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V).

 

 

Bert Maertens: “De regio Roeselare-Izegem-Tielt is één van de minst beboste gebieden van Vlaanderen. We kunnen dan ook enkel toejuichen dat deze Vlaamse regering blijft investeren in meer bos in onze streek. Ik zal er de komende jaren bij de regering voor ijveren om nog meer inspanningen te leveren, samen met de gemeentebesturen. Wanneer we met de burgemeesters van Midden-West-Vlaanderen werken aan een gezamenlijke visie over de ruimtelijke ordening in onze streek, dan moet meer bos daar sowieso onderdeel van zijn.

Nieuwe aanplantingen

In 2012 maakte de stad Roeselare samen met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) een masterplan op voor de aanleg en inrichting van twee stadsrandbossen. Het Bergmolenbos situeert zich tussen de Rijksweg, de Moorseelsesteenweg, de Dadizeleleenstraat en de Meensesteenweg en wordt op termijn 135 ha groot. Het Krommebeekbos ligt tussen de Beversesteenweg, de Krommebeek en de Ardooisesteenweg en ten zuiden van de dorpskern van Beveren en wordt 35 ha groot.

De afgelopen zes jaar kon ANB 30 hectare grond voor de twee stadsrandbossen verwerven, voor een totale kostprijs van 1.681.000 euro (zie tabel als bijlage). Deze maand bepaalt ANB samen het stadsbestuur van Roeselare welke eigenaars opnieuw zullen benaderd worden met het oog op de verdere aankoop van gronden.

Alle gronden in het Krommebeekbos die eigendom zijn van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en die vrij zijn van gebruik, worden deze winter bebost. “Dit gaat om gronden waarop bijvoorbeeld geen landbouwactiviteit meer plaatsvindt. Alle gronden in het Krommebeekbos die eigendom zijn van ANB zullen dus begin volgend voorjaar ingericht zijn: in totaal 12,41 hectare”, verduidelijkt Bert Maertens.

Ook het Bergmolenbos wordt komende winter verder aangeplant. “De exacte oppervlakte en percelen worden in oktober vastgesteld, aangezien er nog een gebruiksruil in onderhandeling is; maar de te beplanten oppervlakte zal ongeveer 5 hectare zijn”, zo weet Bert Maertens. De eigendommen die deze winter niet worden beplant, worden aangepakt in 2017-2018. “Dit wil zeggen dat in 2018 alle gronden in eigendom van ANB in het Bergmolenbos bebost zullen zijn, zo’n 18 hectare.

Investeren in toegankelijkheid

ANB bereidt nu een overheidsopdracht voor om de stadsbossen rond Roeselare verder in richten. Dit omvat onder meer het graven van grachten, de aanleg van poelen, het ophogen en profileren van wandelpaden, het oplossen van de afwateringsproblematiek en het afbreken van een loods. De kostprijs voor dit alles wordt geraamd op 325.000 euro. Als alles volgens plan verloopt, zullen deze werken uitgevoerd worden in de zomer van volgend jaar. “Dit zal alvast de toegankelijkheid van het bos verbeteren, want op dit ogenblik zijn er slechts enkele gemaaide wandelwegen. Voor de realisatie van een wandellus tussen de Babilliestraat en de oude spoorweg Roeselare-Menen werd trouwens via gebruiksruil een aantal doorgangen bedongen”, besluit Bert Maertens.

 

 

 

Bijlage: overzicht van de gronden die de afgelopen jaren verworven werden

 

Koop datum akte oppervlakte koopsom €/m²
1 11/05/11 2ha81a53ca 168.918,00 € € 6,00
2 06/06/11 6ha56a98ca 387.618,00 € € 5,90
3 20/09/12 8ha55a50ca 307.980,00 € € 3,60
4 12/06/12 ha91a72ca 51.500,00 € € 5,61
5 03/10/13   43.675,00 € € 0,51
6 14/01/14 1ha40a00ca 84.000,00 € € 5,75
7 08/04/14 4ha16a51ca 250.000,00 € € 6,00
8 08/04/14 2ha20a88ca 132.528,00 € € 6,00
9 29/10/14 2ha01a22ca 120.732,00 € € 6,00
10 22/02/16 ha47a00ca 31.725,00 € € 6,75
11   1ha36a82ca 102.615,00 € € 7,5
Totaal GEKOCHT   30ha48a16ca 1.681.291,00 € 5,52 €
Deel Krommebeek   12ha40a54ca 606.727,00 € 4,89 €
Deel Bergmolens   18ha07a62ca 1.074.564,00 € 5,94 €

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is