Uitvoering Seine-Scheldeproject voor de binnenvaart op schema

Door Bert Maertens op 9 oktober 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

De werken die de Vlaamse overheid uitvoert in het kader van het Seine-Scheldeproject zitten goed op schema. Dat vernam N-VA-volksvertegenwoordiger Bert Maertens vandaag als antwoord op zijn parlementaire vraag aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. De geruchten over een intrekking of uitstel van het engagement van Frankrijk over de bouw van het Seine-Noord kanaal kloppen bovendien niet, zo stelde de minister duidelijk.

De vaarweg tussen Seine en Schelde verbeteren, dat is in het kort waar Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen samen aan werken in het project Seine-Schelde. In Vlaanderen loopt het traject in hoofdzaak via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen. 
Bert Maertens: "Het Seine-Scheldeproject is van cruciaal belang voor de omschakeling van wegtransport naar binnenvaart. Minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu, dat is de doelstelling. Want elk transport op het water haalt vrachtwagens van onze wegen. Hoewel de werken zich concentreren in West- en Oost-Vlaanderen is dit project ontzettend belangrijk voor de economie en de samenleving in heel Vlaanderen, net als dit bij de Oosterweelverbinding het geval is."

Vlaamse werken op schema
De werken in Vlaanderen schieten goed op. In zijn antwoord op de parlementaire vraag van Bert Maertens gaf de minister een opsomming van de realisaties. Onder meer de tweede sluis van de ringvaart rond Gent in Evergem, de passeerstrook in Nevele, de moderniseringswerken aan de Leie in Wervik, de bouw van een nieuwe sluis in Harelbeke zijn afgerond of in volle ontwikkeling. Voor de aanpassing van het kanaal Kortrijk-Bossuit en het kanaal Roeselare-Leie zijn de haalbaarheidsstudies momenteel in afronding.

Kanaal Seine-Noord komt er zeker
De werken in Vlaanderen staan echter niet los van werken in Wallonië en Frankrijk. "Want enkel als ook daar de verbinding tussen het Schelde- en Seinebekken wordt geoptimaliseerd, heeft het project echt zin", aldus Bert Maertens. Over het engagement van de Waalse regering is er twijfel. Sommige werken zouden alvast met minstens twee jaar worden uitgesteld. En even was er ook onheilspellende berichtgeving over de aanleg van het kanaal Seine-Noord in Frankrijk, het sluitstuk van het Seine-Scheldeproject. Minister Weyts bevestigde echter dat de Fransen hun engagement wel degelijk nakomen en in 2017 van start gaan met de werken. Het kanaal zal in 2023 in gebruik kunnen worden genomen.

Europese subsidies opgetrokken
De minister kondigde tot slot aan dat Vlaanderen, samen met Frankrijk en Wallonië in februari 2015 het Europese subsidiedossier zal indienen. Dat Europa voortaan 40 procent in plaats van 20 procent van de kosten voor de uitvoering van de werken zal subsidiëren, is alvast uitstekend nieuws voor de begroting.

Meer info?
Bert Maertens, Vlaams volksvertegenwoordiger
0473 55 41 50

Jorgen Deman, medewerker Bert Maertens
0477 28 93 92

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is