Uitzendarbeid nu ook mogelijk in de openbare sector

Door Bert Maertens op 18 april 2018, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken
Bert Maertens - foto: Anne Deknock

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde vandaag het decreet goed dat uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen regelt. Hiermee wordt uitzendarbeid bij de Vlaamse overheid en de Vlaamse steden en gemeenten effectief mogelijk. “Een nieuwe mijlpaal voor het HR-beleid van de Vlaamse overheid en onze lokale besturen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens.

De invoering van uitzendarbeid bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen is een goeie zaak. “Het laat de overheid als werkgever immers toe een snelle oplossing te bieden voor de vervanging van een tijdelijk afwezig personeelslid, en zorgt er dus voor dat de werkdruk voor de andere medewerkers niet ondraaglijk wordt”, zo zegt Bert Maertens. “Bovendien biedt het mensen uit kansengroepen en laaggeschoolden de mogelijkheid om ervaring op te doen in het vooruitzicht van een langdurige tewerkstelling.

Goed voor de dienstverlening

Het is echter geenszins de bedoeling dat interimarbeid een structureel alternatief wordt voor gewone, langdurige arbeidscontracten. “Het zal steeds de uitzondering vormen”, legt Bert Maertens uit. "Maar interimarbeid biedt de Vlaamse of lokale overheid wel de kans om een plotse of tijdelijke afwezigheid van een medewerker heel snel op te vangen. Denk maar aan de vervanging van bijvoorbeeld een poetsvrouw in het zwembadcomplex dat elke dag moet gepoetst worden. Of aan de opzichter op een containerpark. Dergelijke dienstverlening mag niet in het gedrang komen door de tijdelijke afwezigheid van een medewerker."

Ook bij tijdelijke extra taken kan interimarbeid een oplossing bieden. "Met de huidige procedures moet je weken of soms maanden wachten om dringende vacatures in te vullen. Dat is toch niet meer van deze tijd", stelt Maertens.

Een mijlpaal voor het HR-beleid

De invoering van interimarbeid bij de overheid is in feite de omzetting van een EU-richtlijn uit 2008, die beperkingen op uitzendarbeid uitsluit. "Dit land heeft de twijfelachtige eer om samen met Griekenland de enige EU-lidstaat te zijn die nog geen uitzendarbeid bij de overheid toestaat. Daar brengt minister Homans nu gelukkig verandering in. Vlaanderen wordt hiermee de eerste overheid in België waar dit mogelijk zal zijn", besluit Maertens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is