Vlaams binnenvaartnetwerk concurrentiëler maken

Door Bert Maertens op 28 september 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Waterwegen
Binnenvaartschip

Nog deze maand verwacht Vlaanderen het antwoord van Nederland op het voorstel om de estuaire vaart – het varen met versterkte binnenvaartschepen langs de kustlijn naar de Westerschelde – te versoepelen. Een versoepeling is nodig om de estuaire vaart concurrentiëler te maken. Dit vernam Vlaams Parlementslid Bert Maertens van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

Estuaire vaart biedt nieuwe perspectieven voor de toekomst. Het maakt goederentransport, bijvoorbeeld tussen de haven van Zeebrugge en de haven van Gent en Antwerpen, vlotter en efficiënter. Als logistieke draaischijf van West-Europa moet Vlaanderen nu al investeren in de logistiek van de toekomst.

Versoepeling regels nodig

“Momenteel zijn de regels zeer streng geformuleerd en een versoepeling van de bemannings- en technische vereisten voor schepen dringt zich op. Dat zal de estuaire vaart concurrentiëler maken, zodat de haven van Zeebrugge beter verbonden wordt met andere havens en ons sterk uitgebouwd Vlaams binnenvaartnetwerk”, zegt Bert Maertens.

Nederland aan zet

In mei 2017 werd een eerste voorstel met wijzigingen gedaan. Enkele aspecten die voor versoepeling in aanmerking komen zijn onder meer de vereisten inzake stabiliteit en voortstuwing van het schip. Maar ook de klassevereisten voor de machine-installaties en de categorieën van schepen waarvoor een risicoanalyse verplicht is, wordt bekeken.

Aangezien het betreffende traject ook door Nederlandse wateren gaat, moeten deze wijzigingen worden voorgelegd aan Nederland. “Nederland is momenteel de voorgestelde tekstwijzigingen aan het bestuderen. De minister verwacht een eerste reactie in de loop van deze maand”, weet Bert Maertens. Aangezien het over technische regelgeving gaat moet het voorstel ook nog bij Europa worden aangemeld.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is