Vlaams Parlement werkt ongelijkheid bij loopbaanonderbreking lokale besturen weg

Door Bert Maertens op 6 juli 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

BRUSSEL - Het Vlaams Parlement heeft een voorstel van decreet goedgekeurd dat de ongelijkheid bij loopbaanonderbreking tussen personeelsleden van lokale besturen wegwerkt. Het voorstel is een initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA).

"Momenteel is het zo dat gemeente- en provinciepersoneel loopbaanonderbreking of vermindering van arbeidsprestaties kan afdwingen bij zijn of haar werkgever, zijnde de stad, gemeente of provincie", aldus Bert Maertens. Maar voor bijvoorbeeld OCMW-personeelsleden of personeel van autonome gemeentebedrijven (AGB's) bestaat dit afdwingbaar recht vandaag niet. Zij hebben enkel recht op loopbaanonderbreking of op vermindering van arbeidsprestatie, wanneer hun bestuur dat opneemt in de rechtspositieregeling voor haar personeel.

"Dat dit voor deze personeelsleden geen direct afdwingbaar recht is, is een ongelijkheid die we willen wegwerken", aldus mede-indiener Ward Kennes (CD&V). "Door dit decreet krijgt het personeel van alle besturen die op lokaal en provinciaal niveau actief zijn, dezelfde rechten op het vlak van loopbaanonderbreking en vermindering van arbeidsprestaties."

De aanpassing kadert in de hervorming van het stelsel van loopbaanonderbreking naar zorgkrediet. In het kader van de zesde staatshervorming is Vlaanderen sinds 1 juli 2014 bevoegd om voor haar personeel een eigen stelsel van loopbaanonderbreking uit te werken. Open Vld-parlementslid Marnic Demeulemeester: "Op 2 september 2016 gaat het Vlaams zorgkrediet van start, waarmee personeelsleden hun loopbaan tijdelijk deels of helemaal kunnen onderbreken. Hiermee willen we een betere combinatie tussen beroeps- en gezinsleven mogelijk maken". Met het nieuwe decreet wordt dat nu ook mogelijk voor personeel van onder meer OCMW's en autonome gemeentebedrijven.

 

Bron: BELGA

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is