Vlaamse overheid aantrekkelijke werkgever, ook voor 65-plussers

Door Bert Maertens op 12 juli 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken
Bert Maertens - foto: Anne Deknock

De Vlaamse overheid blijft een aantrekkelijke werkgever voor oudere werknemers. Dit blijkt uit cijfermateriaal dat Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens opvroeg bij minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans.

Het Vlaams personeelsstatuut bepaalt dat de Vlaamse overheid op vraag van een medewerker kan beslissen om hem na het einde van de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt nog verder in dienst te houden. Dat kan voor een periode van maximaal één jaar, telkens verlengbaar met maximaal één jaar.

“84 medewerkers van de Vlaamse overheid kozen er in 2013 voor om na hun 65ste aan de slag te blijven bij de overheid; in 2014 gaat het om 88 medewerkers en in 2015 om 81”,  zegt Bert Maertens. “Als je dan weet dat er in 2014 717 personeelsleden van de Vlaamse overheid met pensioen gingen, is dit toch een niet onaardig getal.”

“Het feit dat de afgelopen drie jaar jaarlijks tussen de 81 en 88 medewerkers ouder dan 65 ervoor kozen om aan de slag te blijven bij de Vlaamse overheid, is een bewijs dat deze ook voor oudere werknemers een aantrekkelijke werkgever is en blijft. Bovendien bevestigt dit dat we in het kader ‘werkbaar werk’ en ‘duurzaam leeftijdsbewust personeelsbeleid’ op goede weg zijn om mensen langer en kwaliteitsvoller aan de slag te houden en zo competenties en talenten optimaal in te zetten”, aldus Bert Maertens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is