Vlaanderen blijft inspanningen leveren voor estuaire vaart

Door Bert Maertens op 3 maart 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken
Bert Maertens - Foto Anne Deknock

BRUSSEL – Dit voorjaar onderneemt de Vlaamse regering een nieuwe poging om de Nederlandse collega’s ervan te overtuigen dat de regels voor estuaire vaart – het langs de kust varen met binnenvaartschepen naar de Westerschelde – versoepeld kunnen worden, zonder dat de veiligheid vermindert. Hiertoe bereidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) een gedegen technisch-wetenschappelijke onderbouw voor. Dit antwoordt de minister op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA).

Estuaire vaart maakt goederentransport tussen de haven van Zeebrugge en het hinterland en bijvoorbeeld de haven van Gent en Antwerpen een pak vlotter en kostenefficiënter. We moeten die estuaire vaart dus zeker stimuleren, want voor de ontsluiting en de toekomst van de Zeebrugse haven, met heel veel arbeidsplaatsen, is dit cruciaal”, stelt Bert Maertens.

Minister Weyts wil die estuaire vaart stimuleren door de voorwaarden waaronder schepen daarvoor kunnen worden ingezet te versoepelen. Hiervoor moet het koninklijk besluit (KB) estuaire vaart worden bijgestuurd.

Nederland voorlopig niet akkoord

Vlaanderen vroeg Nederland inmiddels al of zij opmerkingen hadden ten aanzien van de voorgestelde wijzigingen aan het KB. “Nederland kan echter principieel niet instemmen met het uitgangspunt dat binnenschepen, mits enkele aanpassingen, het estuaire traject over de Westerschelde zouden kunnen bevaren. Nederland gaat er immers van uit dat op een zeetraject de regels van de zeevaart moeten gelden en dat een schip minstens zeewaardig moet zijn”, aldus Bert Maertens. De huidige estuaire schepen kunnen daaraan voldoen, maar dat geldt volgens Nederland niet voor conventionele binnenschepen die worden aangepast.

Het is de bedoeling om in het voorjaar 2018 het ontwerp van aangepaste regelgeving te voorzien van een degelijke technisch-wetenschappelijke onderbouw om vervolgens opnieuw met Nederland rond te tafel te zitten. “Minister Weyts vroeg de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Den Haag al om een bilateraal overleg met de Nederlandse regering over de estuaire vaart te faciliteren”, zo weet Bert Maertens.

In overleg met de FOD Mobiliteit onderzoekt de Vlaamse overheid intussen ook of het mogelijk is om de estuaire vloot op het kusttraject internationale reizen te laten maken, in de eerste plaats naar Nederlandse havens, zoals Rotterdam of Vlissingen. Hiervoor zijn uitzonderingen op internationale regelgeving nodig.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is